ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

格納容器

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -格納容器-, *格納容器*
Japanese-English: EDICT Dictionary
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
M.R.D. removed from containment.[JA] 格納容器からMRDを取り出した Synchronicity (2015)
M.R.D. removed from containment. Preparing to load.[JA] 格納容器からMRDを取り出した Synchronicity (2015)
Then you have to render the system inoperable without compromising the integrity of the reactor containment vessel.[JA] 格納容器に影響を与えず システムを不能にするんだ On Thin Ice (2013)
I was enjoying an evening stroll and thought I'd just pop the hatch on that containment unit.[JA] 私は夜の散歩を楽しんでいた と私は、ハッチ開くだろうと思っていた ユニットには、格納容器 Bolt (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top