ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-culver-

K AH1 L V ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: culver, *culver*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culvern. นกพิราบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then I went and I dumped his body into the culvert.หลังจากนั้นผมก็โยนศพลงในท่อระบาย Ending Happy (2007)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)
You Kuchan was a Chinese foreign exchange student studying humanities at Culver City Community College.ยู โคชาน จากจีน เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนมนุษยศาสตร์ ที่วิทยาลัยคัลเวอร์ ซิตี้ คอมมูนิตี้ Cyber Threat (2011)
You could have drained my soul into any culvert, and no one would have been the wiser.นายสามารถส่งวิญญานฉัน ไปสู่รูไหนก็ได้ แล้วก็ไม่เป็นที่จดจำของใคร Blood Brother (2012)
H-He's at the Culver Cityเขาอยู่ที่ โคลเวอร์ซิตี้ Perfect Storm (2013)
Helicopter to the public and Air Force officers at Culver City, California.เฮลิคอปเตอร์ให้มวลชนและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ที่คัลเวอร์ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย Rules Don't Apply (2016)
I still have it, actually, out at the factory at Culver City.ที่จริงผมยังเก็บไว้อยู่เลย ที่โรงงานในคัลเวอร์ซิตี้ Rules Don't Apply (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULVER    K AH1 L V ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\ (k?"v?r), n. [AS. culfre, perh. fr. L.
   columba.]
   A dove. "Culver in the falcon's fist." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\, n. [Abbrev. fr. {Culverin}.]
   A culverin.
   [1913 Webster]
 
      Falcon and culver on each tower
      Stood prompt their deadly hail to shower. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top