ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culverts

K AH1 L V ER0 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culverts-, *culverts*, culvert
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culverts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culverts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culvert[N] ท่อใต้ดิน, Syn. pipe, duct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culvertn. ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
culvertculvert, ท่อลอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then I went and I dumped his body into the culvert.หลังจากนั้นผมก็โยนศพลงในท่อระบาย Ending Happy (2007)
You could have drained my soul into any culvert, and no one would have been the wiser.นายสามารถส่งวิญญานฉัน ไปสู่รูไหนก็ได้ แล้วก็ไม่เป็นที่จดจำของใคร Blood Brother (2012)
I'm Culverton Smith, and this election year, I'll be voting...Ich bin Culverton Smith und bei dieser Wahl bekommt meine Stimme... The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, all this charity work.Culverton Smith, all diese wohltätigen Arbeiten... The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, This I think is relevant from this morning.Culverton Smith? Ich glaube, das hier von heute Morgen ist relevant. The Lying Detective (2017)
Culverton Smith.- Culverton Smith. The Lying Detective (2017)
Mr Holmes, how did Culverton talk you into this?Wie hat Culverton Sie dazu gebracht? The Lying Detective (2017)
Mr Holmes. Culverton wants to know if you're okay going straight to the hospital.Culverton will wissen, ob Sie direkt ins Krankenhaus gehen? The Lying Detective (2017)
- Culverton's doing a visit. The kids would love to meet you both.Culverton besucht da Kinder und die möchten Sie beide gerne sehen. The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, earlier today.Das war Culverton Smith. The Lying Detective (2017)
Why fixate on Culverton Smith?Wieso diese Fixierung auf Culverton Smith? The Lying Detective (2017)
Culverton gave me Faith's original note.Culverton hat mir Faiths Notizen gegeben. The Lying Detective (2017)
Hello, this is Mrs. H. Culverton Smith.Hallo, hier spricht Mrs. H. Culverton Smith. Another Thin Man (1939)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULVERT    K AH1 L V ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culvert    (n) kˈʌlvət (k uh1 l v @ t)
culverts    (n) kˈʌlvəts (k uh1 l v @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] culvert; covered drain, #39,303 [Add to Longdo]
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, ] culvert pipe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dükerbau {m}culvert construction [Add to Longdo]
Kabeltunnel {m}culvert (for cables) [Add to Longdo]
unterirdischer Kanal; unterirdische Wasserleitung {f} | unterirdische Kanäle; unterirdische Wasserleitungenculvert | culverts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボックスカルバート[, bokkusukaruba-to] (n) box culvert [Add to Longdo]
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts [Add to Longdo]
伏越し[ふせこし, fusekoshi] (n) inverted siphon; siphon culvert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top