ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-collaborative-

K AH0 L AE1 B ER0 EY2 T IH0 V   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collaborative, *collaborative*
English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่ Omnivore (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLABORATIVE K AH0 L AE1 B ER0 EY2 T IH0 V
COLLABORATIVE K AH0 L AE1 B R AH0 T IH0 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 collaborative \col*lab"o*rat*ive\, a.
   accomplished by collaboration; cooperative; as, collaborative
   effort of industry and the universities. Opposed to
   {competitive}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collaborative
   adj 1: accomplished by collaboration; "collaborative research"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top