ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*collaborative*

K AH0 L AE1 B ER0 EY2 T IH0 V   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collaborative, -collaborative-
English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collaborative Testsความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการหลายแห่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's not very collaborative.นั่นไม่เหมือนร่วมมือกันเลยแฮะ The Key and the Clock (2006)
It's called a "collaborative divorce. "เธอเรียกมันว่า "การหย่าโดยสมยอมทั้งสองฝ่าย" Juno (2007)
You know how it is. Collaborative.คุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไง เราร่วมมือกัน Dying Changes Everything (2008)
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่ Omnivore (2009)
That he's collaborative.ว่าเขาทำงานร่วมกัน Damien Darko (2011)
Although she seems collaborative, and is quickly recovering her language skills..และฝื้นความสามารถทางภาษา... . Mama (2013)
We're also finding that on the larger scale what we'd call the utility scale, wind energy has evolved to the point where it can compete price-wise with our traditional fossil fuels that is, coal and oil and natural gas and produce large amounts of energy that can be distributed through the grid which is the conventional way that we receive energy.Wir haben festgestellt, dass auf einer Ebene mit großen Erzeugern... Vorstand, Massachussetts Technology Collaborative ...die Windenergie, was die Kosten betrifft, so weit entwickelt ist, dass sie mit unseren traditionellen Brennstoffen, Kohle, Erdöl und Erdgas, mithalten kann. The 11th Hour (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLABORATIVE K AH0 L AE1 B ER0 EY2 T IH0 V
COLLABORATIVE K AH0 L AE1 B R AH0 T IH0 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
共同筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, / ] collaborative filtering [Add to Longdo]
群件[qún jiàn, ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] collaborative software [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderforschungsbereich {m} (SFB)collaborative research centre (CRC) [Add to Longdo]
behilflichcollaborative [Add to Longdo]
behilflich {adv}collaboratively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラボレイティブ[, koraboreiteibu] (n) collaborative [Add to Longdo]
共同研究[きょうどうけんきゅう, kyoudoukenkyuu] (n) collaborative research [Add to Longdo]
協治[きょうち, kyouchi] (n) participatory government; participatory management; collaborative governance [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
前後工程[ぜんごこうてい, zengokoutei] (n) to and fro process; back and forth process; cooperative process; collaborative process [Add to Longdo]
連作[れんさく, rensaku] (n,vs) (1) planting a field with the same crop each year; repeated cultivation; (2) collaborative literary work; story made up by several writers working on it in turn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  collaborative \col*lab"o*rat*ive\, a.
     accomplished by collaboration; cooperative; as, collaborative
     effort of industry and the universities. Opposed to
     {competitive}.
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top