Search result for

-ceo-

(18 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ceo, *ceo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ceo (abbrev ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their CEO is in police custody.ก็แน่หล่ะ CEO เขาถูกจับนี่ The Dark Knight (2008)
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
Largest hit: Dominic Greene, CEO of Greene Planet.ซีอีโอของ กรีน แพลนเนต Quantum of Solace (2008)
CEO of MARS Industries and the builder of these warheads.CEO ของ มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และเป็นผู้สร้างอาวุธหัวรบพวกนั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now, about two months ago, the CEO, Mr. Butter Mills, sitting at home, watching TV with his granddaughter.ซักสองเดือนก่อน ซีอีโอ ชื่อบัตเตอร์ มิลลส์ กำลังนั่งดูทีวี กับหลานสาวอยู่ที่บ้าน Duplicity (2009)
I remember the very day I brought claire in to meet then ceo alan dupree for his approval.ไม่ลับหรอก ผมไม่อยากให้เจอกัน จนกว่าผมคิดว่าเราคบกันจริงๆ ก็ยุติธรรมดี เมื่อไหร่ที่ลูกพร้อม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Mitch is angling to oust you and take over as ceo.มิชจะปลดคุณออกแล้วขึ้นนั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด London. Of Course (2009)
Walter Kendrick, CEO.วอลเตอร์ เคนดริก,ซีอีโอ I Knew You Were a Pig (2009)
Walter kendrick, ceo.วอลเตอร์ เคนดริก ,CEO I Agree, It Wasn't Funny (2009)
No, but it's an understatement to say that there are ceo's who don't like you, and they're using their influence in washington against you.มีผู้บริหารบางคนไม่ชอบคุณ พวกเขาใช้อำนาจกดดันทางวอชิงตันต่อต้านคุณ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
Are you the cousin of weida Group's CEO?คุณคือหลานชายของซีอีโอไวด้ากรุ๊ป Invitation Only (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceoCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
ceoHe's the new CEO from the parent company in France.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーイーオー[しーいーおー, shi-i-o-] CEO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CEO
   n 1: the corporate executive responsible for the operations of
      the firm; reports to a board of directors; may appoint
      other managers (including a president) [syn: {chief
      executive officer}, {CEO}, {chief operating officer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top