ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ampullaceous

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ampullaceous-, *ampullaceous*, ampullaceou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ampullaceous \Am`pul*la"ceous\, a. [L. ampullaceus, fr.
   ampulla.]
   Like a bottle or inflated bladder; bottle-shaped; swelling.
   --Kirby.
   [1913 Webster]
 
   {Ampullaceous sac} (Zool.), one of the peculiar cavities in
    the tissues of sponges, containing the zooidal cells.
    [1913 Webster] Ampullar

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ampullaceous

 


  

 
ampullaceous
 • (แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด. ###S. ampullary, ampullar [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top