ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

how are you

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -how are you-, *how are you*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, how are you?เจ๋ง คุณเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
How are you?สบายดีไหม The Great Dictator (1940)
Well, well, how are you?เยี่ยม ดีครับ ท่านสบายดีไหมครับ The Great Dictator (1940)
How are you feel?คุณเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
Good afternoon, Mrs. Van Hopper. How are you feeling?สวัสดีค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ อาการคุณเป็นยังไงบ้างคะ Rebecca (1940)
How are you, Frith?- สบายดีมั้ย ฟริธ Rebecca (1940)
- How are you, Robert?- สบายดีมั้ยโรเบิร์ต Rebecca (1940)
- How are you?- คุณเป็นอย่างไร? The Ugly American (1963)
How are you, Homer?- Hello. How are you, Homer? The Ugly American (1963)
How are you, Fredo?คุณเป็นอย่างไร, เฟรโด้? The Godfather (1972)
-Johnny, how are you?- Johnny, how are youThe Godfather (1972)
Hey, how are you doing Bart? Get down off that horse!เป็นไงบ้าง บาร์ท ลงมาจากม้าสิ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
how are youGood day. How are you today?
how are youHello, John! How are you?
how are youHi, Bill. How are you?
how are youHi! How are you?
how are youHi, how are you, everyone?
how are youHi, Mimi! How are you doing?
how are youHi, Susan. How are you!
how are youHi! Thanks for flying with us. How are you today.
how are youHow are you?
how are youHow are you and your wife doing, now that the birds have all flown the coop?
how are youHow are you doing?
how are youHow are you doing these days?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, / ] How are you?; Are you well? [Add to Longdo]
过得[guò dé, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ, / ] How are you getting by?; How's life?; contraction of 過得去|过得去, can get by; tolerably well; not too bad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
お元気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you? [Add to Longdo]
ご機嫌いかがですか[ごきげんいかがですか, gokigen'ikagadesuka] (exp) (uk) How are you? [Add to Longdo]
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
何方へ[どちらへ, dochirahe] (exp) (uk) (col) how are you? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top