ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

过得去

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -过得去-, *过得去*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过得去[guò dé qù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ, / ] lit. can pass through (an opening); fig. can get by (in life); tolerably well; not too bad; How are you getting by?; How's life? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not bad. And I took the best bed.[CN] 不错,我的床还过得去 The Young and the Damned (1950)
You can pray without me and I will do without you.[CN] 你们自已做吧 我没有你们也过得去 Andrei Rublev (1966)
How are you faring?[CN] 还过得去吗? Gwai ma seung sing (1974)
Nice work.[CN] 她怎么样? 还过得去 A Kind of Loving (1962)
Nobody goes near them.[CN] 王子,船只休想过得去 The Little Mermaid (1976)
The hostility would fade, and we'd forget our differences.[CN] 我怨不得任何人 我想 还算过得去 Scenes from a Marriage (1973)
I spend as much time on my boat doing nothing as I can manage[CN] 我在我的船上度过很多时间 能过得去就什么也不做 The Fruit Is Ripe (1977)
It's tough work[CN] 还算过得去,不过辛苦一点 Gwai ma seung sing (1974)
Not quite. Could have been.[CN] 有真有假,过得去 The Cassandra Crossing (1976)
For the first two years[CN] 头两年倒也过得去 Taki no shiraito (1933)
- How do you do? - Why, I'm getting on, sir, in my modest way.[CN] 一你还好吗 一勉强过得去 Design for Living (1933)
I get by.[CN] 过得去 T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top