ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unprofitable*

AH0 N P R AA1 F IH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unprofitable, -unprofitable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร, ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To court really item hard and unprofitable.มันยังเป็นแบบนี้อยู่เลย Spellbound (2011)
Like insurance premiums against an unprofitable Armageddon.Sozusagen die Versicherungsprämien gegen den unprofitablen Weltuntergang. The Play (1968)
His First Officer has confined him for engaging in this unprofitable venture.Wir haben ihn abgesetzt, weil er sich auf dieses unprofitable Abenteuer einließ. The Battle (1987)
Zero Moustafa had traded a great and important fortune in exchange for one costly, unprofitable, doomed hotel.Zero Moustafa hatte ein großes Vermögen gezahlt... für ein teures, unprofitables, dem Untergang geweihtes Hotel. The Grand Budapest Hotel (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าประโยชน์(v) be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีกำไร[mai mī kamrai] (x) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless  FR: non rentable ; non profitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNPROFITABLE AH0 N P R AA1 F IH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprofitable (j) ˈʌnprˈɒfɪtəbl (uh1 n p r o1 f i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unnützunprofitable [Add to Longdo]
unrentabel { adj }; ohne Profit | unrentabler | am unrentabelstenunprofitable | more unprofitable | most unprofitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
経営不振[けいえいふしん, keieifushin] (n, adj-no) unprofitable business operation [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na, n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprofitable \Unprofitable\
   See {profitable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprofitable
   adj 1: producing little or no profit or gain; "deposits
       abandoned by mining companies as unprofitable" [ant:
       {profitable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top