ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profitability

P R AA2 F IH0 T AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitability-, *profitability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitability(n) ความได้เปรียบ, See also: การได้กำไร, การได้ผลประโยชน์, Syn. efficiency

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Net profitability aside, it's the client-retention rate that concerns me, มันเป็นอัตราตอบแทนของลูกค้า ผมตระหนักดี It's a Terrible Life (2009)
- I'm doing everything possible... to restore profitability to this company.ฉันทำทุกอย่างไปได้ ... เพื่อคืนกำไรให้กับ บริษัท นี้. Elysium (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitabilityThe company's profitability improved.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามารถในการทำกำไร[khwāmsāmāt nai kān tham kamrai] (n, exp) EN: profitability  FR: profitabilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFITABILITY P R AA2 F IH0 T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] (n) profitability [Add to Longdo]
算盤勘定[そろばんかんじょう, sorobankanjou] (n) counting on the abacus; cost-benefit (profitability) calculation [Add to Longdo]
収益性[しゅうえきせい, shuuekisei] (n) profitability [Add to Longdo]
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business [Add to Longdo]
不採算[ふさいさん, fusaisan] (n, adj-f) unprofitability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profitability
   n 1: the quality of affording gain or benefit or profit [syn:
      {profitableness}, {profitability}, {gainfulness},
      {lucrativeness}] [ant: {unprofitability},
      {unprofitableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top