ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unprofitable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprofitable-, *unprofitable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร, ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีกำไร[mai mī kamrai] (x) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless  FR: non rentable ; non profitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unprofitable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprofitable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrentabel { adj }; ohne Profit | unrentabler | am unrentabelstenunprofitable | more unprofitable | most unprofitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
経営不振[けいえいふしん, keieifushin] (n, adj-no) unprofitable business operation [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na, n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprofitable \Unprofitable\
   See {profitable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprofitable
   adj 1: producing little or no profit or gain; "deposits
       abandoned by mining companies as unprofitable" [ant:
       {profitable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top