ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profitableness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitableness-, *profitableness*, profitablenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitableness(n) การได้ผลประโยชน์, Syn. expediency

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einträglichkeit { f }profitableness [Add to Longdo]
Rentabilität { f }profitableness; profit-earning capacity; earning power; return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profitable \Prof"it*a*ble\, a. [F. profitable.]
   Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative;
   useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable
   trade; profitable business; a profitable study or profession.
   [1913 Webster]
 
      What was so profitable to the empire became fatal to
      the
      emperor.                 --Arbuthnot.
   [1913 Webster] -- {Prof"it*a*ble*ness}, n. --
   {Prof"it*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profitableness
   n 1: the quality of being encouraging or promising of a
      successful outcome [syn: {favorableness}, {favourableness},
      {advantageousness}, {positivity}, {positiveness},
      {profitableness}] [ant: {unfavorableness},
      {unfavourableness}]
   2: the quality of affording gain or benefit or profit [syn:
     {profitableness}, {profitability}, {gainfulness},
     {lucrativeness}] [ant: {unprofitability}, {unprofitableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top