Search result for

*tacks*

(119 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tacks, -tacks-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get down to brass tacks[PHRV] พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้, Syn. come down to

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
Anxiety Attacks, Acuteความกระวนกระวายใจอย่างมากเพราะประสาทเครียด [การแพทย์]
Epileptiform Attacksอาการลักษณะคล้ายโรคลมบ้าหมู [การแพทย์]
Ischemic Attacks , Transientการขาดเลือดเฉพาะแห่งจับโจมเป็นพัก ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
I had panic attacks.ผมก็ยิ่งวิตกจริต The Itch (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Used to have these massive anxiety attacks. She couldn't breathe.เคยใช้พวกยาต้านนี่ เธอหายใจไม่ออก And How Does That Make You Kill? (2008)
You should be, because tomorrow Kanen attacks and whether you like it or not, we'll have to fight. Not if I'm not here.พรุ่งนี้พวกมันจะมาบุกมาแล้ว เจ้าอยากจะอยู่หรือไม่ก็ตามเหอะ \ แล้วถ้าข้าไม่อยู่ละ The Moment of Truth (2008)
Kanen attacks tomorrow. Kanen's brutal.เราเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ที่จ้าไม่สู้เพราะว่ามีบางคนสั่ง The Moment of Truth (2008)
The space is too small for bookstacks but it could always be used in a new way.ที่ตรงนี้เล็กมากสำหรับหนังสือพวกนี้ แต่มันก็สามารถใช้อย่างอื่นได้ Heartbreak Library (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
This is the Joker's chance, and when he attacks, the Batman will take him down.นี่เป็นโอกาสของโจ๊กเกอร์ และเมื่อเขา จู่โจม แบทแมนจะจัดการมันได้ The Dark Knight (2008)
You know, the whole reason people come to the stacks... is for some peace and... quiet.เหตุผลทั้งหมดที่คนมานั่งตรงนี้... ก็เพื่อหาความสงบและ... ความเงียบ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have a standing prescription for medication to control my anxiety attacks.ใบสั่งยา สำหรับควบคุมอาการเครียดเนื่องจากวิตกกังวลแบบถาวร Wanted (2008)
With a little work, you can learn to control these attacks.แค่ฝึกนิดหน่อย นายจะควบคุมสติได้ดีแน่ Wanted (2008)
- Brass tacks.- มาคุยเรื่องที่เป็นจริงกัน Pineapple Express (2008)
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก. The Happening (2008)
The radio says these attacks started happening in the cities then went to the towns and now the roads.วิทยุบอกว่าการโจมตีนี้เริ่มเกิดขึ้นในเมือง แล้วก็ไปที่ตามเขต แล้วตอนนี้ก็ถนน The Happening (2008)
We've seen fewer and fewer people can provoke the attacks.เราเห็นคนน้อยลงเรื่อยๆ ที่ทำให้เกิดการโจมตี The Happening (2008)
To the stacks. Two o'clock.กองที่หนึ่ง 2 นาฬิกา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
in the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The attacks are behind us, everything's going to be back to normal.การต่อสู้ก็ได้ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
He said there were people still at large who were involved in the conspiracy... persons unknown who had helped Juma plan and execute the attacks.มีกลุ่มบุคคล ที่ยังหลบหนีอยู่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คนที่คอยช่วยเหลือนายพลจูมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
His claim of another party being involved in the attacks appear to have been a fabrication.ข้ออ้างของบาวเออร์ที่ว่ามีคนอื่นร่วมโจมตีทำเนียบขาว น่าจะเป็น เรื่องเสแสร้ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But there is nothing to remotely suggest they'd be involved in terrorist attacks on their own country for any amount of money.แต่ไม่มีช่องทางเลย พวกเขาเกี่ยวข้องกับการร้ายแก่ประเทศตนเอง เพื่อเงิน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Make no mistake, today's attacks were intended to crush our resolve.เพื่อให้เราเข้าใจตรงกัน การโจมตีในวันนี้ พยายามที่จะล้มลางการแก้ปัญหา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Everyone responsible for the terrorist attacks... responsible for Roger.คนเหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตี และเกี่ยวข้องกับการตายของ โรเจอร์ ลูกเรา ด้วย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Jack believes that they were behind Juma and all of the terrorist attacks today.แจ็คเชื่อว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังจูม่า และการก่อการร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
To cover up the fact that they helped Juma stage the terrorist attacks today.เพื่อปกปิดความจริงที่พวกเขาช่วยจูม่า ในการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It attacks the brain and the nervous system, causes dementia, physical deterioration, ultimately death.มันจะโจมตีสมอง และระบบประสาท เป็นสาเหตุให้เป็นโรคจิตเสื่อม, เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย ท้ายที่สุดก็ตาย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm the one who warned you about the White House attacks,ฉันเตือนนาย เรืองทำเนียบขาวจะถูกโจมตี Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You will be charged with treason and conspiracy to launch terrorist attacks against this country.นายจะถูกข้อหาทรยศและร่วม เป็นผู้ก่อการร้ายต่อประเทศชาติ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Law Abiding Citizen (2009)
But not the attacks.แต่ไม่ใช่การโจมตี After School Special (2009)
Sky-high stacks.กองกำลังที่ยิ่งใหญ่ Breakage (2009)
Fat stacks, dead presidents, cash money.เงินสด เราจะเป็นเจ้าของเมืองนี้ Negro Y Azul (2009)
Let me get down to brass tacks.มาพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้กันเถอะ Better Call Saul (2009)
You have panic attacks not cancer.เธอเป็นโรควิตกจริต ไม่ใช่มะเร็ง Dare (2009)
When the Republic attacks, they will get quite a surprise.ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกสาธารณรัฐโจมตี มันจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์แน่ Storm Over Ryloth (2009)
There has to have been contact before the attacks.พวกเขาต้องเคยติดต่อกันก่อนจะถูกฆ่า Roadkill (2009)
That attacks deep in the lungs.เข้าไปสู่ปอด Amplification (2009)
We believe that these attacks are personal. Prentiss: understanding the significanceเราเชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัว Amplification (2009)
Rossi: he's written about the threats of anthrax attacks, Published papers.เขาเขียนบทความเกี่ยวกับการคุกคามด้วยเชื้อแอนแทรกซ์ Amplification (2009)
We have evidence that William Bell may be involved with several biological attacks.เรามีหลักฐานว่า ดร.วิลเลี่ยม เบลล์ อาจเกี่ยวพัน กับกา่รโจมตีทางชีวภาพหลายๆ คดี A New Day in the Old Town (2009)
BioRiders attacks had no effects! It was an easy win!แม่แต่ BioRiders ที่ว่าจัดการยาก ๆ ยังจอดอย่างง่ายดาย Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
William Bell may be involved with several biological attacks.วิลเลี่ยม เบลล์น่าจะมีส่วน เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ด้วยการโจมตีทางชีวภาพ ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง Momentum Deferred (2009)
We had some really wild times in those library stacks.เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุดด้วยกัน Bolt Action (2009)
The unsub attacks him here.ฆาตกรทำร้ายเขาที่นี่ Hopeless (2009)
See if these unsubs have coordinated these attacks online.ถ้าฆาตกรพวกนี้มีการประสานงาน เกี่ยวกับการจู่โจมนี้ถึงกัน Hopeless (2009)
Both of them recently committed homicidal attacks and then died, as a result of what appears to be extreme exhaustion.ทั้งคู่เพิ่งโดน ฆาตกรรมเร็วๆนี้ และเสียชีิวิตแล้ว เป็นผลมาจากการหมดเรี่ยวแรง อย่างเฉียบพลัน Dream Logic (2009)
Police are certain that evidence will confirm that this is the same animal responsible for recent attacks.ตำรวจมั่นใจว่าหลักฐาน ทางนิติเวชจะถูกยืนยัน ว่าคือสัตว์ป่าชนิดเดียวกัน กับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ Family Ties (2009)
If she attacks, he can put her down.ถ้าเธอโดนทำร้ายเขาสามารถ เข้าไปประคองเธอทัน A Night at the Bones Museum (2009)
Any other attacks?มีการก่อเหตุที่ไหนอีกมั๊ย? Haunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tacksAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
tacksEven if you boss attacks you and tells you to go away, you should make your point.
tacksHe stuck the notice on the board with tacks.
tacksHow long can we hold out against the superior enemy attacks?
tacksI'm allowing all attacks except on vital organs.
tacksI think it's about time we got down to brass tacks.
tacksIt's geared pretty much towards real fighting isn't it? Apart from the eyes, crotch, and attacks against fallen opponents just about anything goes ...
tacksLet's get down to brass tacks and make a decision.
tacksLet's get down to brass tacks and talk business.
tacksMany people suffer from heart disease in Japan, but in Libya those having heart attacks have also increased a lot recently.
tacksSleep deprivation increases risk of heart attacks.
tacksThe books were in stacks on his desk.
tacksThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
tacksThe force held out bravely against their enemy's attacks.
tacksThen she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
tacksThe Supreme Court attacks school segregation.
tacksThey are immune against attacks.
tacksThey began to make violent attacks against the enemy.
tacksWe've been horsing around too much; it's high time we got down to brass tacks.
tacksWhen we get down to brass tacks, we are all as guilty as the persons who actually committed the crime.

CMU English Pronouncing Dictionary
TACKS    T AE1 K S
STACKS    S T AE1 K S
ATTACKS    AH0 T AE1 K S
SMOKESTACKS    S M OW1 K S T AE2 K S
COUNTERATTACKS    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K S
COUNTERATTACKS    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tacks    (v) (t a1 k s)
stacks    (v) (s t a1 k s)
attacks    (v) (@1 t a1 k s)
tintacks    (n) (t i1 n t a k s)
haystacks    (n) (h ei1 s t a k s)
thumbtacks    (n) (th uh1 m t a k s)
smokestacks    (n) (s m ou1 k s t a k s)
chimneystacks    (n) (ch i1 m n i s t a k s)
counterattacks    (v) (k au1 n t @ r @ t a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfall {m}; Attacke {f} | Anfälle {pl}; Attacken {pl}attack | attacks [Add to Longdo]
Angriff {m}; Anschlag {m} (auf) | Angriffe {pl} | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Fieberanfall {m} | Fieberanfälle {pl}attack of fever | attacks of fever [Add to Longdo]
Flankenangriff {m} | Flankenangriffe {pl}flank attack | flank attacks [Add to Longdo]
Gasangriff {m} [mil.] | Gasangriffe {pl}gas attack | gas attacks [Add to Longdo]
Heuhaufen {n} | Heuhaufen {pl}haystack | haystacks [Add to Longdo]
Heuschober {m}haystacks [Add to Longdo]
Magazin {n} | offene Magazinestack-room; stacks | open stacks [Add to Longdo]
Reißnagel {m} | Reißnägel {pl}thumbtack; tack [Am.] | thumbtacks [Add to Longdo]
Sache {f}; Angelegenheit {f} | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Sache gut machen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | Sachen umherwerfenmatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the point | to get down to brass tacks | to get down to the nitty-gritty | to send things flying [Add to Longdo]
Schornstein {m}; Rauchfang {m} [Ös.] | Schornsteine {pl}chimney; smokestack | chimneys; smokestacks [Add to Longdo]
Stift {m}; kleiner Nagel | Stifte {pl}tack | tacks [Add to Longdo]
Überraschungsangriff {m} | Überraschungsangriffe {pl}surprise attack | surprise attacks [Add to Longdo]
heftet; schäbigtacks [Add to Longdo]
greift anattacks [Add to Longdo]
heften | heftend | geheftet | heftete | heftetto tack | tacking | tacked | tacks | tacked [Add to Longdo]
überfallen | überfallend | überfallen | er/sie überfällt | ich/er/sie überfiel | er/sie hat/hatte überfallento attack | attacking | attacked | he/she attacks | I/he/she attacked | he/she has/had attacked [Add to Longdo]
Kommen wir zur Sache!Let's get down to brass tacks! [Add to Longdo]
Herzanfall {m} [med.] | Herzanfälle {pl}heart attack | heart attacks [Add to Longdo]
paroxysmal; anfallsartig {adj} [med.]paroxysmal; in sudden attacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
開架式[かいかしき, kaikashiki] (n) making materials in a library available in open stacks [Add to Longdo]
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P) [Add to Longdo]
非難合戦;批難合戦[ひなんかっせん, hinankassen] (n,vs) (engaging in a round of) mutual criticism; repeated attacks on each other [Add to Longdo]
分散DoS攻撃[ぶんさんディーオーエスこうげき, bunsan dei-o-esu kougeki] (n) {comp} Distributed Denial of Service attacks [Add to Longdo]
閉架[へいか, heika] (n) closed-stacks (e.g. in a library); closed shelf system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对地[duì dì, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] targeted (e.g. attacks) [Add to Longdo]
血口喷人[xuè kǒu pēn rén, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ ㄆㄣ ㄖㄣˊ, / ] to spit blood (成语 saw); venomous slander; malicious attacks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top