ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*simulated*

S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: simulated, -simulated-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spurious; false; simulatedปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false; simulated; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]
Cryptorchidism, Bilateral, Simulatedอวัยวะเพศภายนอกคล้ายชายแต่คลำต่อมเพศไม่ได้ในถุง [การแพทย์]
Feeding, Simulatedการรับประทานในสถานการณ์จำลอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's a simulated experience again?อะไรคือประสบการณ์เสมือน? Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
They got you with the cookies, didn't they? Yeah I'm a sucker for simulated hospitality.ฉันเป็นพวกที่ถูกชักจูงได้ง่ายๆ ถ้าเจอกับการต้อนรับที่ดีค่ะ Up in the Air (2009)
- Consider it simulated.รับทราบ ขอบคุณ Bloodline (2009)
What if it's not simulated?จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่จำลอง House Divided (2009)
It simulated a mock anthrax attackมันกระตุ้นการเยาะเย้ยเรื่องแอนแทรกซ์ Amplification (2009)
Oh, the simulated horror. Raj?ความสยดสยองเสมือนจริง ราจ The Pants Alternative (2010)
This is the maximum distance from Greendale we can drive to haul them back up here in time for the simulated launch.นี่คือระยะทางที่ไกลที่สุดจากกรีนเดล ที่เราสามารถเอารถไปลากยานนั่นกลับมา ได้ทันเวลางาน Basic Rocket Science (2010)
You don't think I'd miss your moment of triumph, do you... greendale beating city college into simulated space?คุณคงไม่คิดว่าผมจะยอมพลาด ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของคุณหรอกนะ? กรีนเดลคงเอาชนะวิทยาลัยซิตี้ เรื่อง Simulator อวกาศได้ Basic Rocket Science (2010)
Terrile thinks those requirements for God, making the laws of the universe and changing things at will, sound an awful lot like what programmers do when they create simulated environments.ดีแรกสิ่งที่ต้องการสำหรับพระเจ้า? พระเจ้าทรงเป็นความเป็นหลากมิติ เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล Is There a Creator? (2010)
But can a computer ever populate a simulated world with thinking beings like us?ในทศวรรษหน้า ที่จะเพิ่มขึ้นโดยปัจจัยที่ 500 ดังนั้นทศวรรษจากนี้, ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเราจะเป็น Is There a Creator? (2010)
Of course, it's all simulated inside this computer.ไรท์เชื่อว่าชีวิตบนโลก คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง Are We Alone? (2010)
Okay, but listen, Chuck, biggest game of the year drops tonight, and these fan boys have been camped out for a week- a week- without their consoles and simulated killing.โอเค,ฟังนะ,ชัค เกมที่สุดยอดของปีจะปิดตัวลงคืนนี้, และพวกเค้าก้ไปแค้มป์กันหนึ่งอาทิตย์แล้ว Chuck Versus the Cubic Z (2010)
In a simulated close-quarters firefight.ในการจำลองการยิง ในระยะประชิด The Recruit (2010)
We have a simulated combat situation. Two Sabres against Carl's two best pilots.เรามีสถานการณ์จำลอง เซบร้า 2 ลำ สู้กับสองนักบินที่ดีที่สุด Green Lantern (2011)
They recreated the center of New York, simulated an outbreak, showed it to the Russians and sold them the virus..พวกเขาสร้างศูนย์กลางที่นิวยอร์ก สร้างภาพการระบาด ฉายให้รัสเซียดู และขายไวรัส Resident Evil: Retribution (2012)
They simulated an outbreak in Moscow and sold it to the Americans.สร้างภาพการระบาดที่รัสเซีย แล้วขายให้อเมริกัน Resident Evil: Retribution (2012)
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี Safety Not Guaranteed (2012)
Well you're not simulated.แต่เธอไม่ได้ถูกจำลอง Virtual Systems Analysis (2012)
A little more anticlimactic than I would have simulated it,ออกจะแอนตี้ไคลแมกซ์ กว่าที่ฉันคิดไว้หน่อย Virtual Systems Analysis (2012)
I completed several hundred hours of simulated combat training.ฉันผ่าน การฝึกหัด มานับร้อยชั่วโมง การจำลอง แบบ การรบ Playtime (2012)
For those who love the taste but not the price, there's simulated caviar made of kelp, a type of seaweed.สำหรับคนที่เรารัก รสชาติไม่ใช่เรื่องของราคา ไข่ปลาคาร์เวียร์เทียม ที่ทำมาจากสาหร่ายทะเล ชนิดของสาหร่ายทะเล Buyout (2012)
Each simulated Scare has been set to the highest difficulty level.แต่ละตกใจจำลองได้รับการตั้ง ให้อยู่ในระดับสูงสุดยาก Monsters University (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATED    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulated    (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)
dissimulated    (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪtɪd (d i1 s i1 m y u l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
künstlich; simuliert {adj}simulated [Add to Longdo]
simulieren; vortäuschen | simulierend; vortäuschend | simuliert; vorgetäuscht | simuliert; täuscht vor | simulierteto simulate | simulating | simulated | simulates | simulated [Add to Longdo]
verheimlichen | verheimlichend | verheimlicht | verheimlicht | verheimlichteto dissimulate | dissimulating | dissimulated | dissimulates | dissimulated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulate \Sim"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Simulated}; p. pr. &
   vb. n. {Simulating}.]
   To assume the mere appearance of, without the reality; to
   assume the signs or indications of, falsely; to counterfeit;
   to feign.
   [1913 Webster]
 
      The Puritans, even in the depths of the dungeons to
      which she had sent them, prayed, and with no simulated
      fervor, that she might be kept from the dagger of the
      assassin.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top