ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

本番

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本番-, *本番*
Japanese-English: EDICT Dictionary
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] (n) {comp} production run [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!咳止めシロップ。本番前に一口飲まないと落ち着かない!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, we're ready to roll.[JA] (監督) じゃあ そろそろ本番いくよ Affection (2017)
Okay, rolling![JA] (監督)じゃあ いくよ 本番 Affection (2017)
Look, I know this is a big night for you.[JA] 大事な本番でしょ The Monster (2016)
KAORI BALLET STUDIO When are you performing?[JA] (香織)本番は いつ? Slow Down Your Love (2016)
And if I go before the performance,[JA] 本番前に行くと Slow Down Your Love (2016)
There will be a ten percent discount on tickets for everyone.[JA] 本番のショーのチケットを 一割引きするから そりゃ、どうも Sing (2016)
One minute to air.[JA] 本番 1分前 Money Monster (2016)
Well, maybe in the old world, but, uh, in the new world, we all know what a real party can be, huh?[JA] 昔の世界ではね パーティーの本番 Skidmark (2016)
Ooh-hoo-hoo! Wowza! I've gotta have you in my show.[JA] 本番のショーも頼むよ Sing (2016)
Two minutes, everybody. Final checks.[JA] よし 本番2分前! Sing (2016)
All right?[JA] だから今日は本番さながらの Sing (2016)
Please. Good. Okay.[JA] お願いします よし これからが本番 Race (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top