ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*routing*

   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: routing, -routing-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
routingการจัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call routingการจัดเส้นทางการเรียก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germination ; Sproutingการงอก [TU Subject Heading]
Preharvest sproutingการงอกก่อนการเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
flood routingflood routing, การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
reservoir routingreservoir routing, การเคลื่อนตัวของน้ำหลากผ่านอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groutinggrouting, การอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
slush groutingslush grouting, การอัดฉีดฉาบผิว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bentonite groutingbentonite grouting, การอัดฉีดด้วยเบนทอไนต์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
jet groutingjet grouting, การอัดฉีดโดยการพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
grouting galleriesgrouting galleries, อุโมงค์เพื่อการอัดฉีด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll pull us down just like the others, and some day someone will come routing around... and all they'll find is a few broken bricks in the long grass.ที่เราจะถูกดึงลงมา แล้ววันหนึ่งเมื่อมีใครได้ออกเดินทาง... พวกเขาก็จะได้เห็น The Cement Garden (1993)
Everything is operational. The emergency system is rerouting power.กลับมาทำงานอีกครั้ง ระบบฉุกเฉินก็เติมพลังงานแล้วด้วย The Matrix Reloaded (2003)
AII right, get me the Omaha routing station;เอาล่ะ ต่อสายสถานีที่โอมาฮ่าให้ฉันสิ Changeling (2008)
We're losin' our window. I'm routing through a different server. NATHAN:ผมจะลองเข้าผ่านเซอร์เวอร์อื่นดูครับ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We're routing all White House communications to the residence, and we're setting up a temporary command post.เรากำลังติดตั้งสายการสนทนาชั่วคราว ในทำเนียบอยู่ครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You got the routing documents?เอาเอกสารมาไหม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
FBI. There's no attribution, but the routing code's real.FBI แต่ไม่ได้ระบุชื่อ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I found out that Erika was rerouting the sub-cam channel!ผมเจอเอริก้า กำลังกำหนดช่องสัญญาณย่อย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Multiple parallel packet routing.สิบเท่าของปกติ The No-Brainer (2009)
Routing power flow to the Stargate.เริ่มค้นหาพลังงานส่งไปที่สตาร์เกท Earth (2009)
Ahsoka and I were busy routing the seppies near Dorin.อาโซก้ากับข้ายุ่งอยู่กับ การไล่ล่าพวกแบ่งแยก ใกล้ๆ กับโดริน Landing at Point Rain (2009)
Roger. Rerouting.ทราบแล้ว เปลี่ยนเส้นทาง Terminator Salvation (2009)
Good heavens, Meg, you're sprouting up like a weed!ฉันรู้ค่ะ เธอโตขึ้นทุกวี่ทุกวัน And Then There Were Fewer (2010)
Well, I was running a system diagnostic, rerouting network traffic using a new technique I picked up from, uh...Well, I was running a system diagnostic, rerouting network traffic ใช้เทคนิคใหม่\ ที่ฉันเลือกมาจาก อืม ... All the Way (2010)
And the second I start sprouting' fur,ทันทีที่ขนพี่ งอกออกมานะ I Wish I Was the Moon (2011)
Step four, Mr. Ryan files faux routing papers.ขั้นที่สี่ มิสเตอร์ไรอันพร้อมเอกสารการเดินทาง On Guard (2011)
Electronic wire with odd routing... a meeting he takes with someone new, outside his usual circle... a transfer of money...ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสงสัย การนัดพบกับคนใหม่ๆ นอกเหนือจากตารางปกติ Clean Skin (2011)
The superintendent's holding up the process by rerouting the ship to another dock.หัวหน้างานได้ชลอ การดำเนินงานโดยให้เปลี่ยนเส้นทาง เดินเรือไปยังอีกท่าเรือ Tessellations (2012)
Like a jogger bumping his head and sprouting a four-inch lump or a kid walking into a wall and hearing birdies.เหมือนนักวิ่งหัวแบะ แล้วก็แตกหน่อเป็นก้อน 4 นิ้ว หรือเด็กวิ่งเข้าไปในกำแพง และ ได้ยินเสียงพิลึก Hunteri Heroici (2012)
I can see the feathers sprouting as we speak.พ่อเห็นขนไก่ร่วงตอนลูกพูดด้วย Saving Mr. Banks (2013)
Block has been siphoning the player account money and directly routing it to bank accounts with my name on them.บล็อกที่ได้รับการดูด เงินบัญชีของผู้เล่น โดยตรงและการกำหนดเส้นทางไปยังธนาคาร บัญชีที่มีชื่อของฉันในพวกเขา. Runner Runner (2013)
Well, the latter position may not last too long, as Conrad has me as treasurer of a Swiss account for which I seem to have lost the routing information.ตำแหน่งนี้อาจจะอยู่ไม่นานนัก เหมือนตอนที่คอนราด ให้ผมเป็นคนดูแลบัญชีที่สวิสซ์ ซึ่งดูเหมือนจะเสียทางหาข้อมูลไปแล้ว Illumination (2013)
It fires electrical impulses, rerouting the synaptic pathways.มันส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้น เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการทำงานของระบบประสาทใหม่ Reunions (2013)
Smart thinking, sensei. Routing it now.ความคิดเจ๋งเป้งเลย ท่านอาจารย์ โอนไปให้แล้ว Gatekeeper (2013)
I saw your routing algorithm on the worm.ฉันเห็นนายส่งอัลกอริทึม ของหนอนนี่ The Grey Hat (2014)
Sinclair is rerouting power and air to the mess hall.ซินแคลร์ บรรจุพลังงาน กับอากาศ ไปที่โรงอาหาร The Calm (2014)
Plus, it could be the routing number."มิดเวย์ ซิตี้ เขตธุรกิจดาวน์ทาวน์" มันอาจเป็นตัวเลขเดาสุ่ม Suicide Squad (2016)
You left without leaving a routing plan, without signing with the gate.ไม่เด็ดขาด เธอจะไปแบบไม่มีแผนไม่ได้ Swear (2016)
Also, Alfred is on the 17th floor, grouting tiles in the second bathroom of the fifth master bedroom.อีกอย่าง อัลเฟรดอยู่ชั้น 17 ยาปูนกระเบื้องห้องน้ำห้องที่ 2 ของห้องนอนใหญ่ห้องที่ 5 The Lego Batman Movie (2017)
If I can establish a routing protocol, whatever he does on this computer from now on, we'll know about it.Wenn ich ein Routing-Protokoll installieren kann, dann wissen wir von jetzt an immer darüber Bescheid, was er an diesem Computer macht. Combat (2006)
They're changing the routing again.Sie ändern wieder das RoutingMad Love (2013)
He employs a technique called "onion routing."Er benutzt eine Technik namens "Onion-Routing". The Hound of the Cancer Cells (2014)
The deeper locations need to be accessed using something called Tor, or onion routers.In die tieferen Regionen kommt man nur, wenn man Software wie Tor oder Onion Routing benutzt. Inelegant Heart (2014)
Now, we're thinking about a routing weakness.Vielleicht gibt es eine Routing-Schwachstelle. Blackhat (2015)
The onion routing protocol, it's not as anonymous as you think it is.Das Onion-Routing-Protokoll ist nicht so anonym, wie Sie vielleicht denken. eps1.0_hellofriend.mov (2015)
I-I followed the signal to a remote terminal, but the problem is, the line was still hooked to a routing station.Ich bin dem Signal bis zu einem entlegenen Endgerät gefolgt, aber das Problem ist, die Leitung wurde noch an einer Routingstation angeschlossen. The Monster in the Closet (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
routingNew office buildings seem to be sprouting up all over the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนอ่อน[N] down, See also: new hair, soft hair, sprouting hair, Syn. ขนอุย, Example: ร่างกายมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป
ขนอุย[N] down, See also: new hair, soft hair, sprouting hair, Syn. ขนอ่อน, Example: บางครั้งพ่อนกแม่นกจะถอนขนอุยหรือขนคลุมตัวมารองทำรังนุ่มขึ้น, Thai definition: ขนอ่อนหรือขนเพิ่งแรกขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUTING    G R AW1 T IH0 NG
REROUTING    R IY0 R UW1 T IH0 NG
REROUTING    R IY0 R AW1 T IH0 NG
SPROUTING    S P R AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
routing    (v) rˈautɪŋ (r au1 t i ng)
routing    (v) rˈuːtɪŋ (r uu1 t i ng)
sprouting    (v) sprˈautɪŋ (s p r au1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路由[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, ] routing (in computer networks), #42,565 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] plants sprouting, #92,436 [Add to Longdo]
路由协定[lù yóu xié dìng, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] routing protocol [Add to Longdo]
路由协议[lù yóu xié yì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] routing protocols [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang {m} | alternativer Arbeitsgangrouting | alternative routing [Add to Longdo]
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number [Add to Longdo]
Hochwasserablaufberechnung {f}flood routing [Add to Longdo]
Laufzettel {m}routing slip [Add to Longdo]
Leit...; Leitweglenkung {f}routing [Add to Longdo]
Routing {n}; Leitweglenkung {f} [comp.]routing [Add to Longdo]
Streckenführung {f}routing [Add to Longdo]
Umsteuern {n}rerouting [Add to Longdo]
Umwegsteuerung {f}alternate routing [Add to Longdo]
Verkehrslenkungsmaßnahmen {pl}re-routing of traffic [Add to Longdo]
Verpressung {f}grouting [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]
entsprießen | entsprießend | entspross | entsprießtto sprout from | sprouting from | sprouted from | sprout from [Add to Longdo]
sprießen; aufkeimen | sprießend | gesprossen | er/sie/es sprießt | ich/er/sie/es spross (sproß [alt]) | er/sie/es ist/war gesprossen | ich/er/sie/es sprösseto sprout | sprouting | sprouted | he/she/it sprouts | I/he/she/it sprouted | he/she/it has/had sprouted | I/he/she/it would sprout [Add to Longdo]
zerstörendrouting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing [Add to Longdo]
グラウチング[, gurauchingu] (n) grouting [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ソースルーティング[, so-suru-teingu] (n) {comp} source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[, dainamikkuru-teingu] (n) {comp} dynamic routing [Add to Longdo]
リルート[, riru-to] (vs) rerouting [Add to Longdo]
ルーチング[, ru-chingu] (n) routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[, ru-chingute-buru] (n) {comp} routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] (n) {comp} routing information [Add to Longdo]
ルーティング[, ru-teingu] (n) routing [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[, ru-teingute-buru] (n) {comp} routing table [Add to Longdo]
ルーティングデータ[, ru-teingude-ta] (n) {comp} routing data [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[, ru-teinguhaiara-ki] (n) {comp} routing hierarchy [Add to Longdo]
ルーティングパターン[, ru-teingupata-n] (n) {comp} routing pattern [Add to Longdo]
ルーティングプロトコル[, ru-teingupurotokoru] (n) {comp} routing protocol [Add to Longdo]
ルーティングメッセージ[, ru-teingumesse-ji] (n) {comp} routing message [Add to Longdo]
ルーティング機能[ルーティングきのう, ru-teingu kinou] (n) {comp} routing function [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] (n) {comp} routing decision [Add to Longdo]
ルーティング情報[ルーティングじょうほう, ru-teingu jouhou] (n) {comp} routing information [Add to Longdo]
レイヤードルーチング[, reiya-doru-chingu] (n) {comp} layered routing [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing [Add to Longdo]
芽出し[めだし, medashi] (n) sprouting; sprout [Add to Longdo]
回避経路を確立[かいひけいろをかくりつ, kaihikeirowokakuritsu] (exp) re-route; re-routing [Add to Longdo]
階層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] (n) {comp} hierachical routing [Add to Longdo]
経路制御[けいろせいぎょ, keiroseigyo] (n) {comp} routing control [Add to Longdo]
経路選択[けいろせんたく, keirosentaku] (n) {comp} routing [Add to Longdo]
工順[こうじゅん, koujun] (n) job sequencing; routing; route [Add to Longdo]
行先指示コード[いきさきしじコード, ikisakishiji ko-do] (n) {comp} routing code [Add to Longdo]
再ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] (n) {comp} rerouting [Add to Longdo]
出芽[しゅつが, shutsuga] (n,vs) germination; sprouting [Add to Longdo]
出穂期[しゅっすいき, shussuiki] (n) sprouting season (of ears of grain) [Add to Longdo]
動的ルーチング[どうてきルーチング, douteki ru-chingu] (n) {comp} dynamic routing [Add to Longdo]
動的ルーティング[どうてきルーティング, douteki ru-teingu] (n) {comp} dynamic routing [Add to Longdo]
配策[はいさく, haisaku] (n,vs) routing (cables, esp. in vehicles) [Add to Longdo]
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation [Add to Longdo]
沛然[はいぜん, haizen] (n,adj-t,adv-to) torrential; sprouting up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングデータ[るーていんぐでーた, ru-teingude-ta] routing data [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]
ルーティングパターン[るーていんぐぱたーん, ru-teingupata-n] routing pattern [Add to Longdo]
ルーティングプロトコル[るーていんぐぷろとこる, ru-teingupurotokoru] routing protocol [Add to Longdo]
ルーティングメッセージ[るーていんぐめっせーじ, ru-teingumesse-ji] routing message [Add to Longdo]
ルーティング機能[ルーティングきのう, ru-teingu kinou] routing function [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
ルーティング情報[ルーティングじょうほう, ru-teingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
レイヤードルーチング[れいやーどるーちんぐ, reiya-doru-chingu] layered routing [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
階層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing [Add to Longdo]
経路制御[けいろせいぎょ, keiroseigyo] routing control [Add to Longdo]
経路選択[けいろせんたく, keirosentaku] routing [Add to Longdo]
行先指示コード[ぎょうせきしじコード, gyousekishiji ko-do] routing code [Add to Longdo]
再ルーチング[さいルーチング, sai ru-chingu] rerouting [Add to Longdo]
動的ルーチング[どうてきルーチング, douteki ru-chingu] dynamic routing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rout \Rout\, v. t. [imp. & p. p. {Routed}; p. pr. & vb. n.
   {Routing}.]
   To break the ranks of, as troops, and put them to flight in
   disorder; to put to rout.
   [1913 Webster]
 
      That party . . . that charged the Scots, so totally
      routed and defeated their whole army, that they fied.
                          --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To defeat; discomfit; overpower; overthrow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top