ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขนอ่อน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนอ่อน-, *ขนอ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนอ่อน[N] down, See also: new hair, soft hair, sprouting hair, Syn. ขนอุย, Example: ร่างกายมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lanugoขนอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ pappus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, have you ever smelled your floss?โอเค เธอเคยได้กลิ่นขนอ่อนของตัวเองมั้ย ? Frozen (2010)
No, I have never smelled my own floss.ไม่ ฉันไม่เคยได้กลิ่นขนอ่อนของตัวเองเลย Frozen (2010)
Mona does not have any cash. They won't even let her have floss.โมน่าไม่มีเงินอะไรหรอก พวกนั้นไม่ยอมแม้กระทั่งให้เธอมีขนอ่อนด้วยซ้ำ Blood Is the New Black (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
down[N] ขนอ่อน, See also: ขนละเอียด
fluff[N] ขนอ่อน (ลูกนก, ลูกสัตว์)
nap[N] ขนอ่อนของต้นพืช
pinfeather[N] ขนอ่อน, See also: ขนที่ขึ้นใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
papposeadj. ซึ่งคลุมไปด้วยขนอ่อน, See also: pappous adj.
pappusn. ขนอ่อน ขนหงอน pl. pappi
pileous(ไพ'เลียส) adj. มีขนอ่อน,มีขนนิ่ม
plume(พลุม) n. ขนนก,ขนนกปักหมวก,ขนอ่อนของนก,ส่วนที่คล้ายขนนก,สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,=plumage (ดู) . vt. ประดับด้วยขนนก

English-Thai: Nontri Dictionary
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
downy(adj) เป็นปุย,มีขนนุ่ม,มีขนอ่อน,เกี่ยวกับขนอ่อน
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top