ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ルーチング

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ルーチング-, *ルーチング*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーチング[, ru-chingu] (n) routing [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[, ru-chingute-buru] (n) {comp} routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] (n) {comp} routing information [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top