ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*realistically*

R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: realistically, -realistically-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But my, oh, my, the odds-on favorite showed his true colors with that late stretch run. - Tumbleweed held on momentarily, but realistically, only a fool would put their money on Tumbleweed." ตัวเต็งโชว์ทีเด็ดของมัน ในช่วงท้ายจริง ๆ " Cool Runnings (1993)
Realistically, how much do you think we can get?- คุณลองเดาสิ เขาจะให้เราเท่าไหร่ Mr. Brooks (2007)
Well, realistically, it may just mean that we've got the antiemetics tuned right.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ก็อาจจะหมายความว่านั่น ผลมาจากเราได้ให้ยาแก้อาเจียน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
But realistically, we may not be able to.แม้ความจริงแล้ว เราอาจไม่สามารถทำได้ The Eyes Have It (2009)
But realistically, it'll take time.แต่คงต้องใช้เวลาสักพัก Protect Them from the Truth (2010)
Realistically, however, this is the best I can do.ก็จริง, แต่นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้ Episode #1.10 (2010)
- Yeah, realistically, that's not--- คือว่า.. ที่จริงแล้ว Pandora (2012)
Realistically no because you're, you know, you.แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะว่านาย ก็รู้ นายเป็นตัวนาย For Whom the Bell Tolls (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
แนบเนียน(adv) soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai Definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่

CMU English Pronouncing Dictionary
REALISTICALLY R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
realistically (a) rˌɪəʳlˈɪstɪkliː (r i@2 l i1 s t i k l ii)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]
unrealistisch {adv}unrealistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Realistically \Re`al*is"tic*al*ly\, adv.
   In a realistic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realistically
   adv 1: in a realistic manner; "let's look at the situation
       realistically" [ant: {unrealistically}]
   2: in a realistic manner; "the figure was realistically painted"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top