ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-realistically-

R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: realistically, *realistically*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REALISTICALLY R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0
UNREALISTICALLY AH0 N R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
realistically (a) rˌɪəʳlˈɪstɪkliː (r i@2 l i1 s t i k l ii)
unrealistically (a) ˌʌnrɪəʳlˈɪstɪkliː (uh2 n r i@ l i1 s t i k l ii)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
แนบเนียน(adv) soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai Definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
surrealistisch { adv }surrealistically [Add to Longdo]
unrealistisch { adv }unrealistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Realistically \Re`al*is"tic*al*ly\, adv.
   In a realistic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realistically
   adv 1: in a realistic manner; "let's look at the situation
       realistically" [ant: {unrealistically}]
   2: in a realistic manner; "the figure was realistically painted"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top