ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nouveau*

N UW2 V OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nouveau, -nouveau-
Possible hiragana form: のうう゛ぇあう
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernistaนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nouveau romanนวนิยายแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noodle style; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art nouveauนวศิลป์ [TU Subject Heading]
Art nouveau (Architecture)นวศิลป์ (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
STELLA: Welcome to the nouveau riche, Mr. One Two.ขอต้อนรับการเป็นเศรษฐีคนใหม่ คุณวันทู RocknRolla (2008)
Strolling the Christmas markets with daddy and Roman, celebrating Beaujolais Nouveau at Le Tambour.เดินเล่น ที่ตลาดคริสมาสต์กับพ่อและโรมัน ฉลองเบโจเลอัส โนเวอู ที่เลแทมโบ Gaslit (2010)
See if he'll redo every bathroom in this house to your exact, nouveau riche specifications.ดูซิว่าเค้าจะทำห้องน้ำใหม่ทุกๆห้องในบ้านนี้ ให้ตรงตามสเป็คเศรษฐีใหม่ของคุณเป๊ะๆหรือเปล่า Rubber Man (2011)
They settled in a town like Nouveau Carthage.Sie ziehen in eine Stadt wie Nouveau Carthage. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
If I may, what do you think of the new novels?Ich hätte eine Frage. Was halten Sie vom "nouveau roman"? This Man Must Die (1969)
The inniskilling fusiliers And the anglian regiment are all right If you're interestedDie Inniskilling Füsiliere sind ja schön und gut... wenn Sie sich für Art Nouveau interessieren. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Le Nouveau Monde...Le Nouveau Monde... The Concorde... Airport '79 (1979)
You ain't gonna be gettin' no nouveau almondine thin crust bottled water, sauteed city food.Hier kriegen Sie kein feinkrustiges, mineralwassriges sautiertes Nouveau-Stadtessen. City Slickers (1991)
So, yes, I am nouveau riche.Das heißt ich bin Nouveau Riche. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
is this Art Deco, or is it Art Nouveau?Ist es Art Deco, oder ist es Art Nouveau? There's Something About Mary (1998)
We're working in cinema nouveau.Wir arbeiten nach dem Cinéma nouveau. Bowfinger (1999)
Cinema nouveau.Cinéma nouveau. Bowfinger (1999)
I don't go in so much for all this nouveau cuisine.Ich steh nicht besonders auf diesen ganzen Nouveau Cuisine-Scheiß. Dinner Rush (2000)
What is art nowvu ...nowvu, nowvo, nowvo?Was ist Art-Nauwu, Nauwou, Nowo, Nauwo? Art Nouveau? Art (2003)
Art nouveau was a style toward the end of the, the 19th Century.Art Nouveau war ein Stil zum Ende des 19. Jahrhunderts. Art (2003)
Welcome to the nouveau riche, Mr. One Two.Willkommen bei den Nouveaux Riches, Mr. One Two. RocknRolla (2008)
The papers called us "les thugs nouveaux", and West Ham's Inter City Firm, being full of lads from East London and Essex, were more nouveaux than anyone.Die Zeitungen nannten uns "Les nouveaux Rowdies" und West-Hams "Inter City Firm", die im Londoner Osten und in Essex stark vertreten war, war noch mehr "nouveau" als andere. Cass (2008)
Let's meet your host, the most powerful man on the las Vegas strip, the owner of the Nouveau Royale hotel and casino,Hier ist Ihr Gastgeber, der mächtigste Mann des Las Vegas Strips, (bekannteste Straße in Las Vegas) der Besitzer des Nouveau Royale Hotels und Kasinos, Fold Equity (2009)
Do you still keep your ladies down at the bar at the Nouveau Royale?Hast du immer noch deine Ladys unten an der Bar im Nouveau Royale? Fold Equity (2009)
Et bienvenue à nouveau aux Etats-Unis, monsieur le président.Et bienvenue à nouveau aux Etats-Unis, monsieur le président. Je Ne Sais What? (2013)
This is nouveau Southwestern cuisine with a little French flair.Das ist "Nouveau Southwestern Cuisine", mit ein wenig französischem Flair. Recovery (2013)
THE BRAND NEW TESTAMENTLE TOUT NOUVEAU TESTAMENT The Brand New Testament (2015)
This is Joseph Oller, Director of the Nouveau Cirque in Paris.Chocolat, das ist Joseph Oller, Chef des Nouveau Cirque in Paris. Chocolat (2016)
FOOTIT AND NEGER HIS Be a success in Nouveau CirqueFOOTIT UND SEIN NEGER TRIUMPHIEREN IM NOUVEAU CIRQUE Chocolat (2016)
There are rumors about you Being harassed on the circus.Stimmt es, dass Sie am Nouveau Cirque gehänselt werden? Chocolat (2016)
- I have permission to work.Ich bin befugt, im Nouveau Cirque zu spielen. Chocolat (2016)
I perform at Nouveau Cirque.Ich trete im Nouveau Cirque auf. Chocolat (2016)
I have said you do not like it at Nouveau Cirque anymore.Ich sagte ihm, dass du am Nouveau Cirque unglücklich bist. Chocolat (2016)
- Or nouveau noir, if you must, but rest assured, my dear,-Ich... -Oder nouveau noir. Bel Panto: Part I (2016)
Art Nouveau Opera.Art Nouveau an der Pariser Oper! The Dancer (2016)
Except I am renaming the Royal Gardens "Champagne Nouveau."Außer ich benenne die Royal Gardens in "Champagne Nouveau" um. Hotel Spa Potions (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐีใหม่(n) nouveau riche, See also: new rich, Example: ปัจจุบันนี้รถเบนซ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกเศรษฐีใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
โฉมใหม่[chōm mai] (n, exp) EN: new look  FR: nouveau look [m]
เด็กแดง[dek daēng] (n, exp) EN: new born baby  FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[dek koēt mai] (n, exp) EN: newborn baby  FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กแรกเกิด[dek raēkkoēt] (n, exp) EN: newborn baby ; babe  FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
เอี่ยม[īem] (adj) EN: brand-new ; new  FR: tout neuf ; tout nouveau
การเปิดร้านใหม่[kān poēt rān mai] (n, exp) EN: opening of a shop  FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
คำใหม่[kham mai] (n, exp) EN: new vocabulary ; neologism  FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]
ลองใหม่[løng mai] (v) EN: retry  FR: réessayer ; ressayer ; essayer de nouveau
ลูกอ่อน[lūk øn] (n) EN: baby ; infant  FR: bébé [m] ; nouveau-né [m] ; nourisson [m]
ใหม่[mai] (adj) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking  FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
ใหม่[mai] (adv) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew  FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
ใหม่[mai] (adv) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly  FR: à nouveau
ใหม่ ๆ[mai-mai] (adj) FR: tout nouveau
ไม่มีอะไรใหม่[mai mī arai mai] (xp) FR: il n'y a rien de neuf/nouveau
มือใหม่[meūmai] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด[nam phalittaphan mai øk sū talāt] (v, exp) EN: launch a new product  FR: lancer un nouveau produit
นายกรัฐมนตรีคนใหม่[nāyokratthamontrī khon mai] (n, exp) FR: le nouveau Premier ministre
พิจารณาคดีใหม่[phijāranā khadī mai] (v, exp) EN: retry  FR: juger à nouveau
พระคัมภีร์ใหม่[Phrakhamphī Mai] (n, prop) EN: New Testament  FR: Nouveau Testament [m]
เปิดบัญชีใหม่[poēt banchī mai] (v, exp) EN: open a new account  FR: ouvrir un nouveau compte
แรกเกิด[raēkkoēt] (adj) EN: newborn  FR: nouveau-né
รัฐบาลชุดใหม่[ratthabān chut mai] (n, exp) FR: nouveau gouvernement [m] ; prochain gouvernement [m]
รุ่นใหม่[run mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [m]
ซ้ำ[sam] (adv) EN: repeatedly ; even more ; still more  FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
เศรษฐีใหม่[sētthī mai] (n, exp) EN: nouveau riche  FR: nouveau riche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOUVEAU N UW2 V OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nouveau (n) muːvˈou (m uu v ou1)
nouveau riche (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)
nouveaux riches (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendstil {m} [arch.]Jugendstil; art nouveau [Add to Longdo]
neunouveau [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールヌーボー;アールヌーヴォー[a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
ヌーボー[nu-bo-] (n,adj-t,adv-to) nouveau; (P) [Add to Longdo]
ヌーボーロマン[nu-bo-roman] (n) nouveau roman (fre [Add to Longdo]
ヌーヴォーロマン[nu-vo-roman] (n) nouveau roman [Add to Longdo]
ボジョレーヌーヴォー;ボージョレヌーボー;ボージョレーヌーヴォー[bojore-nu-vo-; bo-jorenu-bo-; bo-jore-nu-vo-] (n) Beaujolais Nouveau (fre [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  nouveau /nuvo/ 
   new; novel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top