ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inappropriately*

IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inappropriately, -inappropriately-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร Squeeze (1993)
And your inappropriately short skirts.ฉันชอบกระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
He was blind from touching himself inappropriately.เขาไม่ได้สนใจใครนอกจากตัวเอง ไม่เหมาะเลย The Ugly Truth (2009)
NO ONE APPEARS TO BE INAPPROPRIATELY VOYEURISTIC.- การ์เซีย - ค่ะ House on Fire (2009)
He specified that should you in any way act inappropriately,เขาระบุว่าถ้าเธอทำตัวไม่เหมาะสม Gone with the Will (2009)
Act inappropriately, the board has the optionหากนายทำตัวไม่เหมาะสม บอร์ดก็มีทางเลือก You've Got Yale! (2009)
The boy next to me is acting inappropriately.ยังไง? เขาอยากจะโชว์รอยสักให้หนูดู Everyone (2009)
Well, you're forming inappropriately strong attachments to photographs of baby animals.ก็ คุณกำลังสร้าง การยึดติดที่ไม่เหมาะสม กับรูปสัตว์น้อยเหล่านี้หนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Has Cy ever acted inappropriately toward Tammy?ไซเคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสม กับแทมมี่บ้างรึเปล่า Proof (2011)
If the contract is signed inappropriately, the company will be in trouble.ถ้าสัญญาผิดพลาดจริง บริษัทต้องมีปัญหาแน่ๆ Episode #1.1 (2011)
Said I was acting inappropriately.บอกว่าฉันทำตัวไม่เหมาะสม It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Do you think maybe you can tear yourself away from this inappropriately themed rave for a couple minutes?คุณคิดว่าคุณสามารถปลีกตัวจาก ธีมงานเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ สักแปปได้รึเปล่า Damaged (2012)
'Cause you're my girlfriend's best friend, or because you're my girlfriend, and I kissed you inappropriately in front of your best friend?ก็เธอเป็นเพื่อนสนิทแฟนฉัน หรือเพราะว่าเธอเป็นแฟนฉัน แล้วฉันจูบเธอแบบไม่เหมาะสม ต่อหน้าเพื่อนสนิทเธอ Bunny Therapy (2012)
Our closest ones, the chimpanzees they frequently behave inappropriately in public.คนที่ใกล้เคียงที่สุดของเรา, ลิงชิมแปนซี, พวกเขามักมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ Some of the Things That Molecules Do (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิดีมิร้าย(adv) improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

CMU English Pronouncing Dictionary
INAPPROPRIATELY IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inappropriately (a) ˌɪnəprˈouprɪəʳtliː (i2 n @ p r ou1 p r i@ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unpassend {adv}inappropriately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inappropriate \In`ap*pro"pri*ate\, a.
   Not instrument (to); not appropriate; unbecoming; unsuitable;
   not specially fitted; -- followed by to or for. --
   {In`ap*pro"pri*ate*ly}, adv. -- {In`ap*pro"pri*ate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inappropriately
   adv 1: in an inappropriate manner; "he was inappropriately
       dressed" [syn: {inappropriately}, {unsuitably}] [ant:
       {appropriately}, {befittingly}, {fitly}, {fittingly},
       {suitably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top