ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*grown-up*

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grown-up, -grown-up-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult

English-Thai: Nontri Dictionary
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่? 12 Angry Men (1957)
And it's just too tough Pounding grown-up stuffมันึจงยากนักที่จะสอนเรื่องของผู้ใหญ่ The Little Prince (1974)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
The sons and daughters they had left as toddlers were now almost grown-up youths.ลูกชายและลูกสาวที่พวกเขาไ- ด้ทิ้งไว้เป็นเด็กวัยหัดเดิน ตอนนี้เกือบจะเติบโตขึ้นเยาวชน Idemo dalje (1982)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Like a grown-up... coldเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ... หนาวจัง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- I'm a grown-up. - Stop it!โค้ชบาเนส Big (1988)
Oh, God! I made a wish last night. I turned into a grown-up, Mom.อย่า อย่าร้องซิ Big (1988)
I made this wish on the machine and it turned me into a grown-up - at the carnival.ฉันเป็นเพี่อนนายนะ ได้โปรด นายต้องเชื่อฉัน ฉันพิสูจน์ได้นะ บิลลี่ ได้โปรดเถอะ Big (1988)
He's a grown-up.ฉันพยายามเข้าใกล้ตัวนาย Big (1988)
I went to bed one night and I was a kid, and when I woke up, I was a grown-up.คืนนึงผมเข้านอน และผมยังเป็นเด็ก ตื่นมาตอนเช้า ผมก็กลายเป็นผู้ใหญ่ อ๋อ ใช่สิ Big (1988)
I made a wish to be big. What I'm trying to tell you is, I changed into a grown-up, but I'm really just a kid!l changed into a grownup, but l'm really just a kid. Big (1988)
I think it's a grown-up one.- แม่ ไข่ติดผม Punchline (1988)
I guess it's not grown-up enough.สงสัยจะเด็กๆ ไปหน่อย Punchline (1988)
I think it's grown-up enough.สำหรับผู้ใหญ่ด้วย Punchline (1988)
I belonged. I was treated like a grown-up.ผมอยู่ในแก๊งค์ พวกเขาสอนให้ผมโต Goodfellas (1990)
At 13... I was making more money than most of the grown-ups around.ผมก็ทำเงินได้มากกว่า เด็กที่โตที่สุดในระแวกนั้น Goodfellas (1990)
He's a grown-up. He doesn't have to call every five minutes.เขาโตแล้ว, เขาไม่ต้องโทรรายงาน ทุกห้านาทีหรอกนะ Goodfellas (1990)
If he was such a grown-up why doesn't he get you two an apartment?ถ้ามันโตนัก ทำไมมันไมพาแกไปหาบ้านอยู่ Goodfellas (1990)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
I'm starting to forget what it's like to be a grown-up.ชักจะลืมไปแล้ว ว่าเป็นผู้ใหญ่นี่เป็นไง Jumanji (1995)
Or are you too grown-up for that now?หรือคุณกำลังเติบโตขึ้นมากเกินไปสำหรับการที่ตอนนี้หรือไม่ The Birdcage (1996)
And by then, you were already grown-up.แต่ตอนนั้นเธอก็โตแล้ว The One with the Jellyfish (1997)
Just a grown-up.ยังเด็กอยู่เลย Platonic Sex (2001)
This is a grown-up problem.นี่เป็นปัญหาของผู้ใหญ่ Inspector Gadget 2 (2003)
So listen, Picasso, are you gonna do me a grown-up painting or not?ฟังนะ พ่อปีกาสโซ่ คุณจะสามารถวาดรูปสีให้ผมได้รึเปล่า Hope Springs (2003)
That's a pretty grown-up name for a little girl.เป็นชื่อที่น่ารักมากสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ Resident Evil: Apocalypse (2004)
- I know, bit grown-up, eh?- ฉันรู้ ดูโตขึ้นหน่อยใช่ม้า เอ่อ? Shaun of the Dead (2004)
You sprung from the womb already grown-upโตตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่เคยก่อปัญหา Saving Face (2004)
Grown-ups used to scare me with the story that an evil spirit grows by drinking blood and finally makes the owner of the sword evil as well.พวกผู้ใหญ่ชอบหลอกให้ข้ากลัว ด้วยเรื่องนี้ วิญญาณร้ายเติบโตขึ้น จากการดื่มกินเลือด Shadowless Sword (2005)
When a grown-up says "No" that means noถ้าผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยู่ ก็แปลว่าไม่อยู่ Always - Sunset on Third Street (2005)
Maybe I'm getting too grown-up.บางทีอาจเป็นเพราะว่าชั้นคงเริ่มโตเกินไป Monster House (2006)
Mother, I'm a grown-up now.แม่ครับ ผมโตแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
Those are only for grown-ups.นี่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะ The Game (2007)
Like the grown-up iced tea you always drink?เหมือนชาที่ยายชอบดื่มนะเหรอ The Game (2007)
Or a grown-up son with a forgiving heart...หรือลูกชายที่โตแล้ว พร้อมทั้งหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยการให้อภัย Distant Past (2007)
only bitches send a grown-up.มีแต่พวกผู้หญิงที่จะส่งผู้ใหญ่ไปจัดการ The Kids Are Alright (2007)
She's gonna take you to school tomorrow, just you and her, for some grown-up girl-bonding time.เธอจะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนพรุ่งนี้ แค่เธอกับลูก ตอนลูกโตขึ้นจะได้หุ่นดีอย่างเธอ Enchanted (2007)
Some grown-up girl-bonding time.31: 06,600 - Enchanted (2007)
What, so you can have some grown-up girl-bonding time?10,400 อะไรนะ แล้วคุณก็ จะได้เจอะสาวๆ นะสิ -ฉันไม่คิดงั้นแฮะ Enchanted (2007)
It's complicated. A grown-up thing.มันซับซ้อนน่ะ เรื่องของผู้ใหญ่ Shelter (2007)
That's what they learn from grown-ups.นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ตอนเจริญวัย Like Stars on Earth (2007)
Only Hers Are For Grown-Ups And They Sell.แต่เป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ขายออก Opening Doors (2008)
WHICH HE THOUGHT GROWN-UPS LIKED.ซึ่งเขาคิดว่า เป็นแค่จูบเหมือนคนโตๆทั่วไป Mother Said (2008)
Grown-ups need to have a little chat in the other room.ผู้ใหญ่ต้องคุยกันที่ห้องอื่น Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
yeah,so, is there someone, maybe a grown-up, that you can stay with while we treat him?ใช่ เพราะงั้น หนูพอจะมีผู้ใหญ่คนไหน ที่หนูพอจะไปอยู่ด้วยก่อนได้มั้ย ระว่างที่เรารักษาเขา Wishful Thinking (2008)
Well, because she's all grown-Up.เพราะว่าแม่เขาโตแล้วไงจ๊ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And now that she's grown-Up, she doesn't need them anymore.แล้วแม่หลานเขาโตแล้ว ก็เลยไม่ทานอีก Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
I'm 18, and it's a grown-up party.หนู 18 และมันจะเป็นปาร์ตี้ที่หนูจะเป็นผู้ใหญ่ Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grown-upChildren want to act like grown-ups.
grown-upHe is, as it were, a grown-up baby.
grown-upHe is, so to speak, a grown-up baby.
grown-upIntended for children, the book entertains grown-ups.
grown-upIt is no use quarreling with grown-ups.
grown-upI will also become a grown-up before long.
grown-upNow that you are grown-up, it is up to you to decide what to do.
grown-upNow that you are grown-up, you ought to know better.
grown-upOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
grown-upThat girl's dress made her look like a grown-up.
grown-upThat man is, so to speak, a grown-up boy.
grown-upThe boy looked like a grown-up.
grown-upThe little boy is used to talking with grown-ups.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หลักผู้ใหญ่[N] adult, See also: senior, person of mature age, grown-up, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็ดีใจที่สนทนาพาทีกับท่านได้อย่างราบรื่น, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: คนที่อายุมาก
เต็มตัว[ADJ] mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūyai) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance   
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: adult ; grown-up   FR: adulte [m, f] ; grande personne [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grown-up    (n) grˈoun-ʌp (g r ou1 n - uh p)
grown-ups    (n) grˈoun-ʌps (g r ou1 n - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwachsengrown up; grown-up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
大人びる[おとなびる, otonabiru] (v1,vi) to become grown-up; to age; to mature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 grownup \grownup\ adj.
   fully developed; adult; mature; -- of people and animals; as,
   Act like a grownup!.
 
   Syn: adult, big, full-grown, fully grown, grown.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top