ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้หลักผู้ใหญ่

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้หลักผู้ใหญ่-, *ผู้หลักผู้ใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หลักผู้ใหญ่[N] adult, See also: senior, person of mature age, grown-up, Syn. ผู้ใหญ่, Ant. เด็ก, ผู้เยาว์, Example: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็ดีใจที่สนทนาพาทีกับท่านได้อย่างราบรื่น, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: คนที่อายุมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้หลักผู้ใหญ่น. ผู้มีอายุมาก เช่น โตจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังทำตัวเหลวไหล, ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา เช่น งานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันมาก
ผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลที่วางตัวหรือมีความคิดและความประพฤติเหมาะสมกับสถานภาพ เช่น แต่งงานแล้วดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what the elder didn't realize was who he was dealing with!แต่ผู้สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้คือ เขากำลังมีเรื่องกับใครอยู๋ An American Haunting (2005)
Consenting adults want what they want, and if I'm not supplying it, they will get it somewhere else.ได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ นั่นแหล่ะสิ่งที่พวกเขาต้องการ และถ้าหากผมไม่เป็นคนผลิตจัดหา พวกเขาก็ต้องไปหาซื้อที่อื่นอยู่ดี Sunset (2010)
He thinks it'll take several high-level phone calls for a bank in Geneva to open up its books.คงต้องโทร.หาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน กว่าที่ธนาคารในเจนีวา จะเปิดบัญชีให้เราดู Backstopped (2011)
Maybe it was good that they will learn to respect their elders.คงจะดีถ้าพวกนั้นได้บทเรียนว่า ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะ American Reunion (2012)
He'll speak with us about his new album, which has been mired in controversy concerning lyrics that some view as demeaning to the elderly.เขาจะมาคุยกับเรา เรื่องอัลบั้มใหม่ของเขา ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ไปกระทบใจผู้หลักผู้ใหญ่ The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūyai) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top