ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grown-ups

G R OW1 N AH2 P S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grown-ups-, *grown-ups*, grown-up
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่? 12 Angry Men (1957)
At 13... I was making more money than most of the grown-ups around.ผมก็ทำเงินได้มากกว่า เด็กที่โตที่สุดในระแวกนั้น Goodfellas (1990)
Grown-ups used to scare me with the story that an evil spirit grows by drinking blood and finally makes the owner of the sword evil as well.พวกผู้ใหญ่ชอบหลอกให้ข้ากลัว ด้วยเรื่องนี้ วิญญาณร้ายเติบโตขึ้น จากการดื่มกินเลือด Shadowless Sword (2005)
Those are only for grown-ups.นี่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะ The Game (2007)
That's what they learn from grown-ups.นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ตอนเจริญวัย Like Stars on Earth (2007)
Only Hers Are For Grown-Ups And They Sell.แต่เป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ขายออก Opening Doors (2008)
WHICH HE THOUGHT GROWN-UPS LIKED.ซึ่งเขาคิดว่า เป็นแค่จูบเหมือนคนโตๆทั่วไป Mother Said (2008)
Grown-ups need to have a little chat in the other room.ผู้ใหญ่ต้องคุยกันที่ห้องอื่น Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
But we're grown-ups, you know, let's agree to disagree... you live your life the way you want, and I live my life the way I want--แต่เราโตๆกันแล้ว,เธอก็รู้ เห็นด้วยรึเปล่า.. เธอมีชีวิตในทางที่เธอต้องการ ส่วนฉันก็มีชีวิตของฉัน... Passengers (2008)
I wish you'd all stop trying to sound like grown-ups.เขาคงไม่ต้องการให้แกล้งทำเป็นผู้ใหญ่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's funny how grown-ups can't make their minds up about what they want to do.ตลกดีเนอะ ที่พวกผู้ใหญ่ตัดสินใจไม่ได้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
See, there are certain things that grown-ups do that children aren't supposed to see.คือ เอ่อ มีบางอย่างที่ผู้ใหญ่เค้าทำกันนะ สิ่งที่เด็กๆไม่ควรจะเห็น Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grown-upsChildren want to act like grown-ups.
grown-upsIntended for children, the book entertains grown-ups.
grown-upsIt is no use quarreling with grown-ups.
grown-upsOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
grown-upsThe little boy is used to talking with grown-ups.

CMU English Pronouncing Dictionary
GROWN-UPS    G R OW1 N AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grown-ups    (n) grˈoun-ʌps (g r ou1 n - uh p s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top