Search result for

*granite*

(67 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: granite, -granite-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granite[N] หินแกรนิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapikivi graniteหินแกรนิตราพิคิวิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black graniteแกรนิตดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graphic graniteหินกราฟิกแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graniteหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graniteแกรนิต [TU Subject Heading]
Granite industry and tradeอุตสาหกรรมแกรนิต [TU Subject Heading]
granitegranite, หินแกรนิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
graniteหินแกรนิต, หินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ  เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ เปลือกโลกประกอบด้วยหินชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
granite-gneissหินแกรนิตไนส์, หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาจากหินแกรนิต  มีลักษณะการเรียงตัวของแร่ขนานกันเป็นทางแบบหินไนส์ ใช้ทำครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
The vehicle of Agent Olivia Dunham was found abandoned on Graniteville Road in Westford three miles northeast of Little Hill.รถของโอลิเวียร์ ดันแฮม ถูกทิ้งไว้บนถนนแกรนิตวิลล์ในเวสท์ฟรอด์ ห่างจากลิตเติ้ลฮิลล์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสามไมล์ Bound (2009)
All of these stones are rectangular granite. Except right here.... เมื่อฉันถูกเล็กน้อย, บอกฉันว่าเสียง หัวใจของฉันอยู่ในเสียงของพระเจ้า. Angels & Demons (2009)
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา The Pants Alternative (2010)
New tiles in the bathrooms and kitchens, granite countertops, new appliances- all top of the line.ทำใหม่ทั้งหมด ปูกระเบื้องใหม่ในห้องน้ำและห้องครัว เคาน์เตอร์หินแกรนิต เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ทั้งหมดใช้ของคุณภาพสูง Caballo sin Nombre (2010)
And remember, don't take schist for granite. That's very clever. You wrote that in your first chapter of Geomorphisis.และก็จำไว้อย่าง, อย่าสับสนระหว่างหินชีสต์ กับแกรนิตล่ะ นั่นเป็นคำพูดที่ฉลาดมาก คุณเขียนมันไว้ในบทแรกของบทเรียนธรณีสันฐาน Proof (2011)
You're 30 tons of granite And every...เจ้าคือหินแกรนิต 30 ตัน และทุก.. Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Outside, fat snowflakes are falling on slate roofs and granite walls.іЅіхѕmіth. Ι сlіmb thе ѕtерѕ оf thе Ѕсоt mоnumеnt еvеry mоrnіng. /і Cloud Atlas (2012)
You know, most of these older banks are made of granite or limestone for longevity.รู้มั้ย ธนาคารเก่าๆ พวกนี้ ส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิต หรือหินปูนเพื่อความทนทาน Hit (2012)
4-bedroom, 3 1/2 bathrooms, slab granite countertops in your gourmet kitchen.4 ห้องนอน ห้องน้ำ 3 ห้องครึ่ง ห้องครัวสุดหรู เคาเตอร์ปูแกรนิต Black Cherry (2012)
And over here we have slab granite countertops in your gourmet kitchen.บริเวณนี้ เคาเตอร์ทั้งหมดปูด้วยแกรนิต ในครัวสุดหรู Black Cherry (2012)
Oh no, I'm talking granite and ropes.ไม่ใช่ ผมพูดถึงหินแกรนิตกับเชือกน่ะ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Okay? My building will alter the water table and squeeze granite.อาคารของฉันจะเปลี่ยนแปลงตารางน้ำและบีบหินแกรนิต Locke (2013)
Central air and heat, Italian marble floors, granite countertops.กลางอากาศและความร้อน พื้นหินอ่อนอิตาลี, เคาน์เตอร์หินแกรนิต The Little Rascals Save the Day (2014)
Now, I know you're no geologist... probably couldn't tell granite from feldspar... but I hear you really know your way around a mass spectrometer, Pat.ตอนนี้ฉันรู้ว่าคุณไม่มีนักธรณีวิทยา อาจจะไม่สามารถบอก ได้จากหินแกรนิตเฟลด์สปาร์ แต่ผมได้ยินคุณจริงๆรู้ทางของคุณ The Clean Room (2014)
The thing that gives it the name the Shark's Fin is this 1,500-foot blade... of this beautiful, flawless granite... way up high, you know, 20,000 feet.ที่มันได้ฉายาว่ากระโดงฉลาม เพราะแนวสันเขาที่ระดับ 1,500 ฟุต ที่สวยงามดุจใบมีด สูงขึ้นไปจนถึงระดับ 2,000 ฟุต Meru (2015)
In the House of Cards pitch, they called it that because... it's these immense blocks of granite.มันเรียกว่าพิทช์บ้านไพ่ เพราะมันคือหินแกรนิตก้อนมหึมา Meru (2015)
Because Rosemead sits on a giant slab of granite, And that's exactly where you Want to be when an earthquake strikes.เราอยู่ในบล็อกของหินแกรนิต, มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว San Andreas Quake (2015)
My partner, my granite rock,แฮงค์,คุณสามีของฉัน พันธมิตรของฉันหินแกรนิตของฉัน. San Andreas Quake (2015)
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)
Every block of my granite is cemented by the blood of many men.ทุกๆอณูของพิ้นแกรนิต ถูกทับถมโดย เลือดคนหลายคน Walk the Line (2005)
Protected by granite walls and the ice beneath our feet will not break until summer.ปกป้องโดย กำแพงยักษ์ และพื้นน้ำแข็ง ใต้ฝ่าเท้าเรา จะไม่แตกแยกออกจากกันจนกว่าฤดูร้อนจะมาถึง March of the Penguins (2005)
At the desert's mercy, far from the Oamock's granite wallsความเมตตาแห่งท้องทะเลทราย ไกลออกไป เกิน กำแพงหินของ โอมอก March of the Penguins (2005)
Granite. Aluminum.หินแกรนิต อลูมิเนี่ยม The Lake House (2006)
So you wanna go pay your respects to a slab of granite put up by a stranger.นายอยากเคารพหินแกรนิต\ ที่คนอื่นเอามาวางไว้เหรอ? - นั่นมันไม่ใช่ประเด็น Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Dude, I have bones like granite.เพื่อนเอ๋ย ฉันมีกระดูกเหมือนหินแกรนิต American Duos (2007)
Yeah? Well, when she learns how to make granite sparkle,แล้วไง เอาไว้เมื่อไหร่ที่มันขัดพื้นหินแกรนิตจนเงาได้ล่ะนะ Hello, Little Girl (2008)
See, I'm getting to know you and that granite setคือว่านะ ฉันเริ่มจะรู้จักคุณและหลัก Easy as Pie (2008)
Kanga and Roo... start depressurizing the granite extractor.Kanga und Ruh dekomprimiert den Granitextraktor! The Tigger Movie (2000)
Granite countertops, new appliances, new carpeting.Granitene Küchenarbeitsflächen, neue Geräte, neuer Teppich. Bad Blood (2008)
Granite soil can be found in a cement factory.Graniterde ist bei Zement Fabriken. No Mercy (2010)
Therefore, I believe she was murdered where there are mounds of granite soil.Deswegen glaube ich dass Sie dort ermordet wurde, wo es Graniterde gibt. No Mercy (2010)
So when the children of our grandchildren's children ask us "Who were we," they'll find the answer carved into the granite poetry of our architecture.Wenn also die Kinder der Kinder unserer Enkel uns fragen, wer wir waren, finden sie die Antwort eingemeißelt in die granite Poesie unserer Architektur. The Final Page: Part One (2012)
I'm gonna give you my gold Granite credit card.Ich gebe euch meine goldene Granite-Kreditkarte. Land Ho! (2014)
You know, I tried to call, but you can't get a cell in Granite Peak National Park, so...Ich weiß sie haben versucht anzurufen, aber ich hatte kein Empfang Im Granite Peak-Nationalpark, so... Gorilla Warfare (2015)
Granite Peak... what are you... You went camping by yourself?Granite Peak... was du bist... alleine campen gegangen? Gorilla Warfare (2015)
Last evening, about 7:30, a car struck a girl and her mother as they were crossing Granite Boulevard and Sawyer Street.Gestern Abend, gegen 19:30 Uhr hat ein Auto eine Mutter und Tochter am Granite Boulevard Ecke Sawyer Street angefahren. In This Our Life (1942)
The number is Granite-0-3-8-6.Wählen Sie Granite 0-3-8-6. Double Indemnity (1944)
Here. Granite-0-3-8-6.Granite 0-3-8-6. Double Indemnity (1944)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกรนิต[N] granite, Example: รูปปั้นสัตว์แกะสลักมาจากหินแกรนิตทั้งก้อน, Thai definition: หินอัคนีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยหินเขี้ยวหนุมาน หินฟันม้า และแร่กลีบหินเป็นส่วนใหญ่ มีหลายสี ขัดให้เป็นเงาได้ กรดไม่กัด แข็งและทนทานมาก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินแกรนิต[n.] (hin kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]
แกรนิต[n.] (kraēnit) EN: granite   FR: granite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANITE    G R AE1 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
granite    (n) (g r a1 n i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラニット[, guranitto] (n) (See 花崗岩) granite [Add to Longdo]
ハンレイ岩;斑糲岩;斑レイ岩[はんれいがん(斑糲岩);ハンレイがん(ハンレイ岩;斑レイ岩), hanreigan ( han rei iwa ); hanrei gan ( hanrei iwa ; han rei iwa )] (n) gabbro (a type of rock similar to granite) [Add to Longdo]
花崗岩;かこう岩[かこうがん, kakougan] (n,adj-no) granite [Add to Longdo]
御影石[みかげいし, mikageishi] (n) granite [Add to Longdo]
黒御影[くろみかげ, kuromikage] (n) black granite [Add to Longdo]
閃緑岩[せんりょくがん, senryokugan] (n) diorite (a type of rock similar to granite) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花岗岩[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, / ] granite [Add to Longdo]
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Granite \Gran"ite\ (gr[a^]n"[i^]t), n. [It. granito granite,
   adj., grainy, p. p. of granire to make grainy, fr. L. granum
   grain; cf. F. granit. See {Grain}.] (Geol.)
   A crystalline, granular rock, consisting of quartz, feldspar,
   and mica, and usually of a whitish, grayish, or flesh-red
   color. It differs from gneiss in not having the mica in
   planes, and therefore in being destitute of a schistose
   structure.
   [1913 Webster]
 
   Note: Varieties containing hornblende are common. See also
      the {Note} under {Mica}.
      [1913 Webster]
 
   {Gneissoid granite}, granite in which the mica has traces of
    a regular arrangement.
 
   {Graphic granite}, granite consisting of quartz and feldspar
    without mica, and having the quartz crystals so arranged
    in the transverse section like oriental characters.
 
   {Porphyritic granite}, granite containing feldspar in
    distinct crystals.
 
   {Hornblende granite}, or
 
   {Syenitic granite}, granite containing hornblende as well as
    mica, or, according to some authorities hornblende
    replacing the mica.
 
   {Granite ware}.
   (a) A kind of stoneware.
   (b) A Kind of ironware, coated with an enamel resembling
     granite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syenite \Sy"e*nite\, n. [L. Syenites (sc. lapis), from Syene,
   Gr. ?.] (Min.)
   (a) Orig., a rock composed of quartz, hornblende, and
     feldspar, anciently quarried at Syene, in Upper Egypt,
     and now called {granite}.
   (b) A granular, crystalline, ingeous rock composed of
     orthoclase and hornblende, the latter often replaced or
     accompanied by pyroxene or mica. Syenite sometimes
     contains nephelite (elaeolite) or leucite, and is then
     called {nephelite (elaeolite) syenite} or {leucite
     syenite}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top