ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*grandiloquent*

G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grandiloquent, -grandiloquent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandiloquent[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently[ADV] โอ้อวด, See also: ขี้คุย

English-Thai: Nontri Dictionary
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDILOQUENT    G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandiloquent    (j) grˈændˈɪləkwənt (g r a1 n d i1 l @ k w @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochtrabendgrandiloquent [Add to Longdo]
hochtrabend {adv}grandiloquently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Grandiloquent \Gran*dil"o*quent\, a. [L. grandis grand + logui
     to speak.]
     Speaking in a lofty style; pompous; bombastic.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top