ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gonad*

G OW1 N AE0 D   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gonad, -gonad-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonad[N] อวัยวะเพศหญิง / ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
gonadotropicadj. เกี่ยวกับการกระตุ้นgonad, Syn. gonadotrophic
gonadotropin hormoneทำหน้าที่กระตุ้น ควบคุมการทำงานของต่อมเพศทั้งชายและหญิง โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.FSH 2.LH 3.ICSH

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonadopathyโรคต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadal; gonadial-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomise; gonadectomize; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomize; gonadectomise; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomyการตัดต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadial; gonadal-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadokinetic-กระตุ้นต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unsex; gonadectomise; gonadectomizeตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadal steroid hormonesฮอร์โมนเพศ [TU Subject Heading]
Gonadotropinsโกนาโดโทรปิน [TU Subject Heading]
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Anovulation, Hypogonadotrophicไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Antigonadotropic Functionยับยั้งการเจริญเติบโตของโกนาด [การแพทย์]
gonadotrophin / gonadotrophic hormoneโกนาโดโทรฟินฮอร์โมน, ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonadal Dysgenesis, Mixedโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์ [การแพทย์]
Gonadal Failureความล้มเหลวของอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Gonadal Failure, Primaryรังไข่ไม่เจริญ, [การแพทย์]
Gonadal Functionหน้าที่เกี่ยวกับต่อมเพศ [การแพทย์]
Gonadal Stromal Cellsเซลล์พื้นฐานของรังไข่ [การแพทย์]
Gonadotrophic Deficiencyไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Gonadotrophic Hormonesการหลั่งของฮอร์โมนเพศ [การแพทย์]
Gonadotrophic Releasing Hormoneโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Gonadotropic Hormoneโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Hormonesโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropin Activity, Endogenousฤทธิ์ของโกนาโดโทรปินที่ร่างกายสร้างขึ้น [การแพทย์]
Gonadotropin Deficiencyการขาดโกนาโดโทรปิน [การแพทย์]
Gonadotropin Excessโกนาโดโทรปินมากเกิน [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Factorการหลั่งจีเอ็นอาร์เอฟ [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Hormonesโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropinsโกนาโดโทรฟินส์; [การแพทย์]
Gonadotropins, Chorionicโกนาโดโทรปินจากรก, ฮอร์โมน; [การแพทย์]
Gonadotropins, Chorionic, Humanฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโกแนโดโทรพิน, [การแพทย์]
Gonadotropins, Endogenousระดับของโกนาโดโทรปินในร่างกาย, [การแพทย์]
Gonadotropins, Human Menopausalโกนาโดโทรปินจากหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]
Gonadotropins, Hypophysealไฮโปฟายเซียลโกนาโดโตรปิิน [การแพทย์]
Gonadotropins, Pituitaryการเพิ่มระดับของโกนาโดโทรปิิน, [การแพทย์]
Gonadotropins, Pituitary , Humanโกนาโดโทรปินจากต่อมพิตุอิตารีย์มนุษย์ [การแพทย์]
Gonadsต่อมสร้างเชื้อสืบพันธุ์, [การแพทย์]
Gonads, Maleต่อมเพศชาย [การแพทย์]
Gonads, Primitiveต่อมเพศเริ่มแรก [การแพทย์]
Gonads, Streakเซลล์โกแนดที่มีรอย, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมเพศ[n. exp.] (tǿm phēt) EN: gonad   

CMU English Pronouncing Dictionary
GONAD    G OW1 N AE0 D
GONADS    G OW1 N AE0 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性腺[xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, ] gonad; sex gland, #28,354 [Add to Longdo]
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, ] reproductive gland; gonad; sex organ, #110,622 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimdrüse {f} [anat.] | Keimdrüsen {pl}gonad | gonads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴナドトロピン[, gonadotoropin] (n) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropin (gonadotrophin) [Add to Longdo]
性腺[せいせん, seisen] (n,adj-no) gonad; sexual gland [Add to Longdo]
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]
生殖腺[せいしょくせん, seishokusen] (n) gonad [Add to Longdo]
生殖腺刺激ホルモン[せいしょくせんしげきホルモン, seishokusenshigeki horumon] (n) (obsc) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonad \Gon"ad\, n.; pl. {Gonads}. [Gr. ? that which generates.]
   (Anat.)
   One of the masses of generative tissue primitively alike in
   both sexes, but giving rise to either an ovary or a testis; a
   generative gland; a germ gland. --Wiedersheim.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top