ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonadotropic

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonadotropic-, *gonadotropic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonadotropicadj. เกี่ยวกับการกระตุ้นgonad, Syn. gonadotrophic

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Gonadotropic Hormoneโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropic Hormonesโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]
生殖腺刺激ホルモン[せいしょくせんしげきホルモン, seishokusenshigeki horumon] (n) (obsc) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gonadotropic
      adj 1: of or relating to or involving gonadotropin [syn:
             {gonadotropic}, {gonadotrophic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top