ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性腺

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性腺-, *性腺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性腺[xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, ] gonad; sex gland, #28,354 [Add to Longdo]
绒毛性腺激素[róng máo xìng xiàn jī sù, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] human chrionic gonodocophin (HCG) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性腺[せいせん, seisen] (n,adj-no) gonad; sexual gland [Add to Longdo]
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]
性腺摘除[せいせんてきじょ, seisentekijo] (n) castration [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm seeing severely elevated levels of beta-hCG.[JA] ヒト線毛性腺刺激ホルモンの値が 上昇している Dans L'Ombre (2014)
Well, they do if they're taking HCG.[CN] - 如果他们吃HCG(人绒毛膜促性腺激素)的话就会 The Dude in the Dam (2013)
Hypogonadism, impaired liver function, kidney function.[CN] 性腺机能减退 削弱了肝功和肾功能 Sports Medicine (2005)
A guy getting his gonads lobbed off by his wife because he forgot his kid's Christmas presents.[CN] 一个家伙得到 他的性腺由他的妻子投掷关闭 因为他忘了他 孩子的圣诞礼物。 A Merry Friggin' Christmas (2014)
I have dedicated my entire career to helping women get pregnant.[CN] 帮助她们以为自己怀孕吧 医生 人体摄入人绒毛膜促性腺激素 会导致什么情况? The Mystery of the Fertility Fatality (2014)
I'm at the mercy of your sex glands.[CN] 迈可 我怜悯你的性腺 The Lost Boys (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top