ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gonad-

G OW1 N AE0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gonad, *gonad*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonad[N] อวัยวะเพศหญิง / ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonadต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมเพศ[n. exp.] (tǿm phēt) EN: gonad   

CMU English Pronouncing Dictionary
GONAD    G OW1 N AE0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimdrüse {f} [anat.] | Keimdrüsen {pl}gonad | gonads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonad \Gon"ad\, n.; pl. {Gonads}. [Gr. ? that which generates.]
   (Anat.)
   One of the masses of generative tissue primitively alike in
   both sexes, but giving rise to either an ovary or a testis; a
   generative gland; a germ gland. --Wiedersheim.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gonad
   n 1: a gland in which gametes (sex cells) are produced [syn:
      {gonad}, {sex gland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top