Search result for

*full-time*

(82 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: full-time, -full-time-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full-time[ADJ] ซึ่งเต็มเวลา, See also: ซึ่งทำทั้งวัน
full-time[ADV] อย่างเต็มเวลา, See also: แบบทำทั้งวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
That means he's full-time.ซึ่งหมายความว่า เขาทำงานเต็มเวลา และได้รับค่าจ้างสูง Breaking and Entering (2008)
#Just trying to swing a full-time ride ##Just trying to swing a full-time ride # 500 Days of Summer (2009)
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I have a full-time job. Sometimes I don't get home until 8:00 or 9:00 and...ฉันมีงานประจำทำ บางครั้ง ฉันไม่ได้กลับบ้านจนสองหรือสามทุ่ม Julie & Julia (2009)
You have a full-time job, you have a husband, and now you're gonna get sick from blogging.ลูกมีงานทำเต็มเวลา มีสามี และเดี๋ยวเธอก็จะไม่สบาย จากการทำบล็อกนี่ Julie & Julia (2009)
Wow, that's amazing.I mean, you know, a high-profile attorney, of course, but committed mother working full-time.ว้าว,น่าทึ่งจริงๆคะ ฉันหมายถึงว่า คุณเป็นทนายความชั้นหนึ่ง แต่ก็ยังทำหน้าที่ของแม่ได้เต็มเวลา I Lied, Too. (2009)
- Well, that stupid little exercise class is filled with women who bust their asses three times a week while raising kids and holding down full-time jobs.เต็มไปด้วยผู้หญิงที่พยายามหาเวลา3วันต่ออาทิตย์ ที่ว่างจากการเลี้ยงลูก และทำงานประจำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I'll put you on full-time dry cleaning dutyฉันจะให้เธอทำงาน ซักแห้งเต็มเวลา Mattress (2009)
My father was always away on business trips, and my mother held down a full-time job too, so I was always alone at home.พ่อผมต้องเดินทางไกลไปทำงานอยู่เสมอ ส่วนคุณแม่ก็ยุ่งอยู่กับงานประจำเหมือนกัน ผมเลยต้องอยู่คนเดียวที่บ้านตลอด Summer Wars (2009)
I've been meaning to get it checked, but, as you can see, my son's illness is a full-time job.ฉันเคยตั้งใจจะไปตรวจมัน แต่... อย่างที่คุณเห็น อาการป่วย ของลูกชายฉัน มันเป็นงานเต็มเวลา I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Well, it's part-time now and a full-time after I graduate.ตอนนีทำแคชัวคราว แตจะเปนพนักงานประจำหลังจากเรียนจบ Planet 51 (2009)
- I want you to work full-time at the tackle shop.- อะไรนะพ่อ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- No. Only Ken and Kevin are full-time.เปล่าค่ะ มีแค่เคนกับเควินที่ทำงานประจำ The Bang Bang Club (2010)
And a full-time nanny. You said so yourself. The kids love the nanny, right?และมีพี่เลี้ยง เธอพูดเองว่า เด็กๆ ชอบพี่เลี้ยง ถูกมั้ย Sex and the City 2 (2010)
And I have full-time help.ขนาดฉันมีคนช่วยเลี้ยงเต็มเวลานะ Sex and the City 2 (2010)
No, Luke and I are together full-time.- ไม่ เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา The Next Three Days (2010)
Full-time.ตลอดเวลา This Is Why We Stay (2010)
I'm full-time fancy now, Will. I'm gonna want to check the place out.ตอนนี้ฉันอู้ฟู่แล้ว วิลล์ Home (2010)
Sue Sylvester's gotta start playing nice full-time. (phone rings)ซู ซิลเวสเตอร์ จะเป็นคนดีตลอดไป Bad Reputation (2010)
It is a full-time job.มันเป็นงานเต็มเวลา Skyline (2010)
He then asked for full-time custody.แล้วเขาก็ขอ สิทธิ์เลี้ยงดูทั้งหมด A Little Night Music (2010)
As my first official act as full-time principal, you are fired.ภารกิจแรกในการเป็นผอ.เต็มตัวของฉัน นายถูกไล่ออก The Substitute (2010)
'Cause now I'm a full-time dad.เพราะตอนนี้ งานหลักของผม คือต้องเป็นพ่อ Hello, Bandit (2010)
If I get hired full-time, I even get health insurance as well?ถ้าเขาจ้างฉันทำงานเต็มเวลา ฉันจะได้ประกันสุขภาพใช่มั้ยคะ? Oh! My Lady (2010)
You can't even get a full-time job.แล้วก็หางานดีๆไม่ได้ Episode #1.11 (2010)
Yeah, to register her as a full-time stunt actor.ใช่ ใบสมัครน่ะ ผู้กำกับจะเอาวันนี้ด้วย Episode #1.11 (2010)
I might become a full-time worker if I bring it back this time.ถ้าพี่เอามาได้ พี่อาจจะได้งานประจำเลยละ Episode #1.4 (2010)
Uh, I don't know. Volunteer full-time. Maybe go back to teaching.I work for the FBI. The Town (2010)
My 100% full-time employment from this moment on will be to protect our precious natural resource.และจงจำคำผมไว้นะ ผมจะปกป้องทรัพยากรตัวนี้ด้วยชีวิต Rango (2011)
From now on, my full-time job is finding a guy who's gonna take care of me.ต่อไปนี้งานประจำของฉันคือ จับผู้ชายรวยๆ ซักคน Bad Teacher (2011)
And I dedicate full-time to the "createment" of a new Adelie Land!eter ใหม่ ... Happy Feet Two (2011)
- That has sort of been a full-time job. - Mmm-hmm.ใช่ ดังนั้นเขาจะไปอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ Hop (2011)
So, I had this full-time Japanese babysitter who didn't speak English.เธอก็รู้ฉันไม่เคย The Art of Getting By (2011)
Not if I recommend you for the position full-time.ไม่หรอก เพราะฉันจะเสนอชื่อคุณ ให้รับตำแหน่งนี้ถาวร Those Kinds of Things (2011)
Must be hard to keep up while working a full-time job.คงยากที่จะเรียนให้ทัน ในขณะที่ต้องทำงานเต็มเวลา Today I Do (2011)
She's holding down a full-time job.เธอทำงานเต็มเวลา Today I Do (2011)
The more her victims gain confidence, the less they need a full-time cheerleader.ยิ่งเหยื่อของเธอมั่นใจขึ้นเท่าไหร่ พวกเขายิ่งต้องการกำลังใจน้อยลง Today I Do (2011)
I found some shelters that have full-time medical staff and also...ฉันเจอที่พักบางที่ ที่นั่นมี เจ้าหน้าที่การแพทย์ตลอดเวลา และยัง... Fall from Grace (2011)
Not if I recommend you for the position full-time.ไม่หรอก เพราะฉันจะเสนอชื่อคุณ ในตำแหน่งนี้อย่างถาวร Once Upon a Time... (2011)
I think the sooner the department has a full-time lieutenant, the better.คือฉันคิดว่าแผนกของเรา น่าจะมีผู้หมวดโดยถาวรได้แล้ว Once Upon a Time... (2011)
- ... Full-time. - But what is your product?..ทุกวินาที แล้วมันธุรกิจอะไร Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
They needed somebody full-time, and I'll be learning from the best.พวกเขาต้องการคนทำงานเต็มเวลา/Nผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด The Goodbye Look (2011)
Of being a full-time teacher!ที่จะเป็นครูแบบเต็มตัว! จริงด้วย! Blind Dates (2011)
Do you enjoy working full-time? What?คุณไม่ผ่านการคัดเลือกบทละคร "แมรี่" ซาวดาน ขอบคุณที่รอ Little Black Dress (2011)
What's the difference between a casual and full-time job?อาชีพหลักมันเป็นยังไงหรอ? Little Black Dress (2011)
Casual jobs are like living together Full-time jobs are like marriageมันต่างกันยังไงระหว่างอาชีพหลัก กับ อาชีพเสริม Little Black Dress (2011)
Is that a permanent full-time job? Why do you care?ปลอมแปลงเอกสารของสถาบัน Little Black Dress (2011)
So when are you going back to work full-time?แล้วเธอจะกลับมาทำงาน เต็มเวลาเมื่อไหร่ Semper I (2011)
Jake offered me a job full-time.เจคก็เสนอให้ฉันไปทำงานเต็มเวลา Ka Hakaka Maika'i (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟูลไทม์[adv.] (fūnthaim) EN: full-time ; full time   FR: à plein temps
ฟูลไทม์[n. exp.] (ngān fūnthaim) EN: full-time job   FR: travail à plein temps [m]
เต็มเวลา[adj.] (tem wēlā) EN: full-time   FR: à temps plein ; à plein-temps
ทำงานเต็มวัน[v. exp.] (thamngān tem wan) EN: have a full-time job   
ทำงานเต็มเวลา[v. exp.] (thamngān tem wēlā) EN: have a full-time job   FR: travailler à temps plein ; travailler à plein-temps

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
full-time    (j) - (f u1 l - t ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganztagsarbeit {f}full-time work [Add to Longdo]
Ganztagsbeschäftigung {f}full-time job [Add to Longdo]
Ganztagsstelle {f}full-time job [Add to Longdo]
ganztägig arbeitento work full-time [Add to Longdo]
hauptamtlich; hauptberuflich {adj}full-time [Add to Longdo]
hauptberuflich {dv}main job; full-time (work) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルタイマー[, furutaima-] (n) full-timer [Add to Longdo]
フルタイム従業員[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee [Add to Longdo]
在籍専従者[ざいせきせんじゅうしゃ, zaisekisenjuusha] (n) full-time trade union official [Add to Longdo]
常勤[じょうきん, joukin] (n,vs) full-time employment; (P) [Add to Longdo]
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer [Add to Longdo]
正社員[せいしゃいん, seishain] (n) regular (full-time) employee [Add to Longdo]
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad [Add to Longdo]
専業農家[せんぎょうのうか, sengyounouka] (n) full-time farmer [Add to Longdo]
専従[せんじゅう, senjuu] (n,vs) working exclusively for; working full-time (for); (P) [Add to Longdo]
専従者[せんじゅうしゃ, senjuusha] (n) full-time worker [Add to Longdo]
専任[せんにん, sennin] (n,vs,adj-no) full-time service; (P) [Add to Longdo]
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] full-time attendance at work [Add to Longdo]
全日制[quán rì zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ ㄓˋ, ] full-time work [Add to Longdo]
全职[quán zhí, ㄑㄩㄢˊ ㄓˊ, ] full-time job [Add to Longdo]
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, / ] full-time care (of children in a boarding nursery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  full-time \full-time\ adj.
     spending or requiring all of the time normally given to an
     activity; as, full-time students; a full-time job. Opposite
     of {part-time}.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top