ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*finnish*

F IH1 N IH0 SH   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finnish, -finnish-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Finnishศิลปะฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Arts, Finnishศิลปกรรมฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Bath, Finnish ; Saunaเซาน่า [TU Subject Heading]
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]
Baths, Finnishเครื่องซอน่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี Confessions of a Shopaholic (2009)
I speak fluent Finnish, I know...ฉันพูดภาษาฟินแลนด์ได้, ฉันรู้... Confessions of a Shopaholic (2009)
- Finnish?ภาษาฟินแลนด์? Confessions of a Shopaholic (2009)
- Yes, Finnish.\ ใช่ ภาษาฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
- I'm also... - That's interesting. Why Finnish?ผมด้วย \ น่าสนใจมาก ทำไมถึงเป็นภาษาฟินแลนด์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I told him you're part Finnish, and he's very excited to meet you.ผมบอกเค้าว่าคุณพูดฟินแลนด์ได้ แล้วเค้าก็ตื่นเต้นมากที่จะได้พบคุณ ยานี Confessions of a Shopaholic (2009)
- Ah. [speaks Finnish] - Hey, hey, hey.อ้า[ภาษาฟินแลนด์] เฮ้ เฮ้ เฮ้ Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaks Finnish][ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaks Finnish][ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
Ahh... [speaks Finnish]อ้าาา... [ภาษาฟินแลนด์] Confessions of a Shopaholic (2009)
[Derek] Know she was part Finnish?ตอนนี้เอเป็นส่วนหนึ่งของคนฟินนิชไปแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
I invented a stalker, and I don't even speak Finnish.ฉันเชื้อเชิญนักติดตาม/N และฉันไม่พู ฟินนิช Confessions of a Shopaholic (2009)
For example, I actually learned Finnish.เช่น เรียนภาษาฟินนิช Confessions of a Shopaholic (2009)
[speaking Finnish]นี่คือเพื่อนของชั้น เธอเป็นโสเภณีชื่อดัง Confessions of a Shopaholic (2009)
I disinfected the kitchen and the bathroom, and now I thought I'd learn Finnish.ฉันฆ่าเชื้อห้องครัวและห้องน้ำ ตอนนี้ ฉันเรียนภาษาฟินนิช The Psychic Vortex (2010)
For example, after I learn Finnish,อย่างเช่น หลังจากเรียนภาษาฟิชนิชจบ The Psychic Vortex (2010)
I'm not going to learn Finnish again.ฉันคงไม่เรียนภาษาฟินนิชอีกรอบ The Psychic Vortex (2010)
The Bagrationi necklace made by the Finnish jeweler Hiskias Pendin in 1860.สร้อยบากาโทนี่ ที่ทำโดยช่างเพชรชื่อฮิสเคียส เพนดินในปี 1860 Coup de Grace (2011)
Finnish?ฟินแลนด์? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Finnish him now!ครีดในระยะสั้น เสร็จสิ้นเขาใน ขณะนี้! Creed (2015)
Yeah, that's right. I'm Finnish.ใช่เลยล่ะ ผมชาวฟิน Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNISH F IH1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finnish (n) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晨报[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Morning Post (newspaper); Aamulehti (Finnish newspaper), #4,221 [Add to Longdo]
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Finnish (language); suomen kieli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィンランド語[フィンランドご, finrando go] (n) Finnish (language) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Finnish \Finn"ish\, a.
     Of or pertaining to Finland, to the Finns, or to their
     language. -- n. A Northern Turanian group of languages; the
     language of the Finns.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top