Search result for

*facade*

(48 entries)
(1.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: facade, -facade-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facade[N] ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, See also: ส่วนหน้าของอาคาร, Syn. frontage, exteriority
facade[N] สิ่งหลอกลวง, Syn. duplicity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades

English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
facade (n) คราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanna maintain this floozy facade.เธอก็อยากคงภาพลักษณ์ จี๊ดจ๊าดนี้ไว้ Easy A (2010)
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง You Gotta Get a Gimmick (2010)
He's putting up a facade, huh?เขายังไม่เผยไต๋เหรอคะ? Withdrawal (2010)
Cheap theatrical facade.ละครตบตาทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This is all a facade. Jason's a psychopath.ทั้งหมดนี่มันแค่ภายนอก ชายคนนี้เป็นโรคจิต The Pact (2012)
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน The Safe (2012)
And the instant that you even show the slightest crack in that smug facade,และทันทีที่คุณได้แสดง ร้าวน้อยที่สุดในซุ้มพอใจในตัวเองว่า Now You See Me (2013)
At least there's something behind the facade.อย่างน้อยมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังอาคาร Rush (2013)
♪ The grand facade ♪ ♪ Do-do-do-dat dat-do-dat ♪#หน้าตึกที่ยิ่งใหญ่# Girls (and Boys) on Film (2013)
It's just a facade, a way to rook our enemies into believing we are housed elsewhere.มันเป็นสิ่งลวงตา วิธีหลอกศัตรูของเรา ให้เชื่อว่าเราย้ายบ้านไปที่อื่นแล้ว As Time Goes By (2013)
Of course this has occurred to me, but what kind of man would I be if I didn't try to find my Katerina beneath this Katherine facade?ใช่ มันเกิดขึ้นกับฉัน แต่ฉันจะเป็นคนแบบไหน ถ้าฉันไม่พยายามตามหาแคทเธอรีน่า American Gothic (2013)
So tonight leave your identities at the door, let our spirits inspire yours, and may your ornate facades lead you to intrigue.ดังนั้นคืนนี้ ทิ้งตัวตนของคุณไว้ที่ประตู ให้จิตใจนำพาคุณ และบางทีหน้ากากที่หรูหรานั่น อาจทำให้คุณน่าสนใจ Masquerade (2013)
'It's just a facade.ก็แค่ด้านหน้าอาคาร His Last Vow (2014)
'A facade?ด้านหน้าอาคารหรอ His Last Vow (2014)
It's quite a facade, isn't it?หน้าตึกสวยมากนะคะ Whispers in the Dark (2015)
But what's behind the facade?อะไรอยู่เบื้องหลัง? Night and Fog (1956)
The genie will be out of the bottle, and all the people will know that the new and improved Lex Luthor is nothing but a facade.ยังไงๆ ถ้ายักษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว ทุกคนจะต้องรู้ข่าวแน่นอน นั่นจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเล็กซ์ ลูเธอร์ มันบ่ มิไก๊ว่ะ X-Ray (2001)
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน Halloween (2007)
You push the cultured facade long enough, people forget you're a criminal.เพื่อเยียวยามัน Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Of course not, because beneath that free spirit facade, you're totally conventional, just like I am.ไม่แน่นอนแหละ เพราะ ฉันปล่อยใจมองแต่เปลือกนอก เธอโดนไปเต็มเปา แค่เหมือนกับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
It's not a facade. I believe in freedom, people following their hearts, doing what they want.มันไม่ใช่แค่เปลือกนอกนะ ฉันเชื่อในความอิสระของฉัน ผู้คนต่างก็ทำตามหัวใจกันทั้งนั้น Bonfire of the Vanity (2008)
♪ And the grand facade~ And the grand facadeSay Anything... (1989)
Well, if you look closely, you'll see this is a taffy shop shaped like a ship.Erkennst du dass das ein Süßwarenladen ist. Nur die Facade sieht wie ein Schiff. Ich mag Süß. Homer Simpson in: 'Kidney Trouble' (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซุ้มประตู[N] arch, See also: door facade, arched entrance, Example: ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจำหลักแบบศิลปะขอม, Count unit: แห่ง, ซุ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACADE    F AH0 S AA1 D
FACADES    F AH0 S AA1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facade    (n) (f @ s aa1 d)
facades    (n) (f @ s a1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassade {f} | Fassaden {pl}facade; façade | facades [Add to Longdo]
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファサード[, fasa-do] (n) facade (fre [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P) [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
表構え[おもてがまえ, omotegamae] (n) the front of a building; facade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假象[jiǎ xiàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˋ, ] false appearance; facade [Add to Longdo]
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask; fig. false façade; deceptive front [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facade \Fa`[,c]ade"\ (f[.a]`s[.a]d" or f[.a]`s[=a]d"), n. [F.,
   fr. It. facciata, fr. faccia face, L. facies. See {Face}.]
   (Arch.)
   The front of a building; esp., the principal front, having
   some architectural pretensions. Thus a church is said to have
   its fa[,c]ade unfinished, though the interior may be in use.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 facade
   façade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top