ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facade

F AH0 S AA1 D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facade-, *facade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facade[N] ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม, See also: ส่วนหน้าของอาคาร, Syn. frontage, exteriority
facade[N] สิ่งหลอกลวง, Syn. duplicity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades

English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facadeด้านหน้าอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facadesด้านหน้าอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
facade (n) คราบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what's behind the facade?อะไรอยู่เบื้องหลัง? Night and Fog (1956)
The genie will be out of the bottle, and all the people will know that the new and improved Lex Luthor is nothing but a facade.ยังไงๆ ถ้ายักษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว ทุกคนจะต้องรู้ข่าวแน่นอน นั่นจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเล็กซ์ ลูเธอร์ มันบ่ มิไก๊ว่ะ X-Ray (2001)
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน Halloween (2007)
You push the cultured facade long enough, people forget you're a criminal.เพื่อเยียวยามัน Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Of course not, because beneath that free spirit facade, you're totally conventional, just like I am.ไม่แน่นอนแหละ เพราะ ฉันปล่อยใจมองแต่เปลือกนอก เธอโดนไปเต็มเปา แค่เหมือนกับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
It's not a facade. I believe in freedom, people following their hearts, doing what they want.มันไม่ใช่แค่เปลือกนอกนะ ฉันเชื่อในความอิสระของฉัน ผู้คนต่างก็ทำตามหัวใจกันทั้งนั้น Bonfire of the Vanity (2008)
You wanna maintain this floozy facade.เธอก็อยากคงภาพลักษณ์ จี๊ดจ๊าดนี้ไว้ Easy A (2010)
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง You Gotta Get a Gimmick (2010)
He's putting up a facade, huh?เขายังไม่เผยไต๋เหรอคะ? Withdrawal (2010)
Cheap theatrical facade.ละครตบตาทั้งนั้น Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
This is all a facade. Jason's a psychopath.ทั้งหมดนี่มันแค่ภายนอก ชายคนนี้เป็นโรคจิต The Pact (2012)
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน The Safe (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACADE    F AH0 S AA1 D
FACADES    F AH0 S AA1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facade    (n) fəsˈaːd (f @ s aa1 d)
facades    (n) fəsˈædz (f @ s a1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファサード[, fasa-do] (n) facade (fre [Add to Longdo]
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P) [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P) [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) [Add to Longdo]
表構え[おもてがまえ, omotegamae] (n) the front of a building; facade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facade \Fa`[,c]ade"\ (f[.a]`s[.a]d" or f[.a]`s[=a]d"), n. [F.,
   fr. It. facciata, fr. faccia face, L. facies. See {Face}.]
   (Arch.)
   The front of a building; esp., the principal front, having
   some architectural pretensions. Thus a church is said to have
   its fa[,c]ade unfinished, though the interior may be in use.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facade
   n 1: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
      {frontal}]
   2: a showy misrepresentation intended to conceal something
     unpleasant [syn: {facade}, {window dressing}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 facade
  façade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top