Search result for

*doomsday*

(67 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: doomsday, -doomsday-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day

English-Thai: Nontri Dictionary
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It sounds like doomsday. - Oh, shh.ดูเหมือนจะเป็นจุดจบ โอ City of Ember (2008)
Your father thought it was doomsday too.พ่อคุณคิดว่า มันจะเป็น วันวินาศด้วย City of Ember (2008)
Doomsday is coming.ผมไม่ต้องการให้เธอ\ รู้เกี่ยวกับความสามารถของผม วันสิ้นโลก ใกล้เข้ามาแล้ว Legion (2009)
Doomsday.ดูมส์เดย์ Legion (2009)
Doomsday will annihilate what's left.ไอ้ดูมส์เดย์จะจักการส่งที่เหลือให้ย่อยยับ Legion (2009)
Doomsday.ดูมส์เดย์ Legion (2009)
Never ever, not until doomsday, not before you die not even if you do die...ever...show your face in front of me again!ก่อนที่จะถึงวันโลกแตก ก่อนที่คุณจะตาย.. ..แม้แต่ตอนที่คุณจะตาย.. อย่าแม้แต่.. Episode #1.3 (2009)
As a result of the Soviet activity the watchdog group of nuclear scientists moved the Doomsday Clock up to five minutes until midnight:และผลจากการปฏิบัติการณ์ของโซเวียตในครั้งนี้ กลุ่มเฝ้าระวังของเหล่า นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ได้เลื่อนเข็มของนาฬิกาวันสิ้นโลก ไปสู่เวลาห้านาทีก่อนวันสิ้นโลก Watchmen (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
A watchdog group of nuclear scientists has moved the Doomsday Clock to two minutes until midnight.กลุ่มเฝ้าระวังของนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ได้ปรับเข็มของนาฬิกาวันสิ้นโลก... ไปสู่อีกสองนาทีเข้าสู่วันสิ้นโลก Watchmen (2009)
Who are these assholes to say when doomsday approaches?มีแต่พวกงี่เง่าเท่านั้นที่จะพูดว่า: "วันสิ้นโลกใกล้เข้ามาแล้ว ?" Watchmen (2009)
I say when doomsday is approaching.ฉันพูดว่า "วันสิ้นโลกใกล้เข้ามาแล้ว" Watchmen (2009)
Until the detonation of their doomsday device.'จนกว่าอุปกรณ์ทำลายล้างของพวกเขาจะระเบิด The Zillo Beast (2010)
Some sort of doomsday machine?เป็นพวกเครื่องจักรล้างผลาญโลกรึเปล่า The Box (2010)
While he was strapped into a doomsday machine.ในขณะที่เขาถูกผูกติดกับจักรกลล้างโลก The Box (2010)
Travis is the only Doomsday Killer.ทราวิสคือฆาตกรวันสิ้นโลกเพียงหนึ่งเดียว Ricochet Rabbit (2011)
Doomsday Killer's in an abandoned church.ฆาตกรวันสิ้นโลกในโบสถ์ร้าง Ricochet Rabbit (2011)
Doomsday is our most important investigation, and the more I help out the more time you'll have to focus on other cases.ฆาตกรวันสิ้นโลก คือเรื่องที่สำคัญที่สุดของเรา ถ้าฉันช่วยคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีเวลาว่างพอ ที่จะไปใส่ใจคดีอื่นๆ Ricochet Rabbit (2011)
So I understand that we found Doomsday's hideout.ฉันเข้าใจว่า พวกเราพบแหล่งกบดานของดูมส์เดย์แล้ว มันคือที่ไหน? Ricochet Rabbit (2011)
And you're Doomsday Adam.และคุณก็คือ ดูมส์เดย์ อดัม Ricochet Rabbit (2011)
Doomsday's out there searching for his next victim and you're asleep on the job.ไอ้ดูมส์เดย์มันกำลังตามล่า เหยื่อรายต่อไปอยู่ข้างนอกโน่น แต่นายกลับมาสัปหงกอยู่ที่ทำงานอะนะ Ricochet Rabbit (2011)
This guy--Doomsday Adam.ไอ้หมอนี่... ดูมส์เดย์ อดัม Ricochet Rabbit (2011)
Doomsday Adam's real name and address?ชื่อจริง และที่อยู่ ของดูมส์เดย์ อดัมได้รึเปล่า? Ricochet Rabbit (2011)
The videos your husband posted as Doomsday Adam, the whole...chosen thing?คลิปที่สามีคุณโพส ในนามของดูมส์เดย์ อดัม เรื่องที่เป็นผู้ถูกเลือกอะไรนั่น? Ricochet Rabbit (2011)
Your husband wasted valuable police time and resources that could've been spent catching the Doomsday Killers.สามีของคุณทำให้เวลาอันมีค่าของตำรวจ และทรัพยากรที่จะใช้ในการตามล่า ฆาตกรวันสิ้นโลก ต้องสูญเสียไป Ricochet Rabbit (2011)
It's Doomsday Adam.สตีฟ ดอร์ซี่ย์ ดูมส์เดย์ อดัม Talk to the Hand (2011)
The Doomsday Killers are hiding out on a yacht at 114 Bleaker Canal Road.ฆาตกรวันสิ้นโลก ซ่อนตัวอยู่บนเรือยอร์ช เลขที่ 114 ถนนบลีคเกอร์ คาเนล Ricochet Rabbit (2011)
Louis said that he went to Steve Dorsey's to check out a Doomsday suspect.- ไม่ ลูอิสบอกว่า เขาไปที่บ้านสตีฟ ดอร์ซี่ย์ เพื่อตรวจสอบผู้ต้องสงสัยดูมส์เดย์ Talk to the Hand (2011)
Doomsday Adam, the guy that he was going to check out, just turned up dead.ดูมส์เดย์ อดัม คนที่เขา กำลังเข้าไปตรวจสอบน่ะ เพิ่งจะตายไป Talk to the Hand (2011)
I have information regarding the Doomsday Killer case.ฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับ คดีฆาตกรวันสิ้นโลกค่ะ Talk to the Hand (2011)
If Doomsday Adam was working with Travis and Gellar,ถ้าดูมส์เดย์ อดัมทำงานให้ ทราวิส กับเกลล่าร์ Talk to the Hand (2011)
Steve Dorsey, A.K.A Doomsday Adam,สตีฟ ดอร์ซี่ย์ ซึ่งก็คือดูมส์เดย์ อดัม Talk to the Hand (2011)
Channel Nine has learned that the hand depicted in these startling images may in fact belong to one of the suspected Doomsday Killers--ทางช่องเก้าได้รับรายงานมาว่า มือของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ ในภาพอันน่าสยดสยองนี้ ความจริงแล้วน่าจะเป็นของ หนึ่งในผู้ต้องสงสัย ฆาตกรวันสิ้นโลก... Talk to the Hand (2011)
Is this Doomsday number two?หรือนี่คือฆาตกรวันสิ้นโลกเบอร์สอง? The Angel of Death (2011)
Between the trumpet flowers placed around her, the locusts, and the iconography of an angel, our Doomsday killer was most likely referencingระหว่างดอกลำโพงที่วางอยู่รอบๆตัวเธอ ตั๊กแตน แล้วก็ฑูตสวรรค์ที่ถูกตรึง ดูเหมือนเจ้าฆาตกรวันสิ้นโลก กำลังอ้างอิงถึง The Angel of Death (2011)
He's up to speed on the whole Doomsday case.เขากำลังพยายามตามติดคดีวันสิ้นโลก The Angel of Death (2011)
They're calling you the Doomsday killer.พวกเขาเรียกคุณว่า ฆาตกรวันสิ้นโลก The Angel of Death (2011)
Looks like the same numbers we found in the Doomsday victims.ดูเหมือนเป็นตัวเลขแบบเดียวกัน กับที่เราเจอในเหยื่อ ของฆาตกรวันสิ้นโลก The Angel of Death (2011)
Hello, Doomsday killer.สวัสดี ฆาตกรวันสิ้นโลก The Angel of Death (2011)
Got the Doomsday killer doing his shit in my city, and I try to do any work in here, and I can't, and-- did I mention I just broke up with my boyfriend and I don't have a place to live anymore,เจ้าฆาตกรวันสิ้นโลก ทำเรื่องเลวๆในเมืองนี้ และฉันก็พยายามทำทุกอย่างแล้ว แต่ก็ทำไม่ได้ แล้วก็... The Angel of Death (2011)
Doomsday killer.ไอ้ฆาตกรวันสิ้นโลก The Angel of Death (2011)
Is this doomsday number two?หรือว่านี่คือฆาตกรวันสิ้นโลกหมายเลขสอง? Just Let Go (2011)
I'm taking a lot of heat on doomsday.ฉันกำลังโดนจี้อย่างหนัก เรื่องฆาตกรวันสิ้นโลก Just Let Go (2011)
We think that the doomsday tableaus are an enactment of these keys.เราคิดว่าฉากการฆาตกรรม ของฆาตกรวันสิ้นโลก... ต่างก็รวมอยู่ในกุญแจที่ว่านี้ Just Let Go (2011)
She's a material witness in the fucking doomsday murders.เธอเป็นพยานปากสำคัญ ของคดีฆาตกรวันสิ้นโลกนะ Just Let Go (2011)
I hope it doesn't hurt us for doomsday.หวังว่าเรื่องฆาตกรวันสิ้นโลก คงไม่ได้ทำให้เราต้องแตกคอกัน Just Let Go (2011)
I created a separate category for the Doomsday killer murders.ฉันแยกมันไว้ในอีกกลุ่มนึง สำหรับคดีฆาตกรวันสิ้นโลก Nebraska (2011)
The Doomsday Killer.ฆาตกรวันสิ้นโลก Sin of Omission (2011)
Doomsday Adam.ดูมสเดย์ อดัมส์ Get Gellar (2011)
So, is the doomsday bike ride happening?แล้ว กำหนดวันซ้อมจักรยาน ไว้รึยัง The Bittersweet Science (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิงกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อโลกสิ้นจะถูกเพลิงกัลป์เผาผลาญวอดวายจนหมดสิ้น, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
ไฟกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อจุดสิ้นสุดของโลกมาถึงจะเกิดไฟกัลป์เผาวอดวาย, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล
ชั่วฟ้าดินสลาย[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ตลอดกาล, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกาลนาน, Example: ผมจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย, Thai definition: ตราบเท่าฟ้าดินแตกทลาย
ชั่วนิจนิรันดร์[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: เธอจากลูกไปแล้วชั่วนิจนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วนิรันดร์[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   
วันประลัยโลก[n. exp.] (wan pralai lōk) EN: doomsday   FR: jour du jugement [m] ; fin des temps [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOOMSDAY    D UW1 M Z D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Doomsday    (n) (d uu1 m z d ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday [Add to Longdo]
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] doomsday; Judgment day (in Christian mythology) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doomsday \Dooms"day`\, n. [AS. d?mes d[=a]g. See {Doom}, and
   {Day}.]
   1. A day of sentence or condemnation; day of death. "My
    body's doomsday." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The day of the final judgment.
    [1913 Webster]
 
       I could not tell till doomsday.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Doomsday Book}. See {Domesday Book}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top