ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั่วนิจนิรันดร์

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วนิจนิรันดร์-, *ชั่วนิจนิรันดร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วนิจนิรันดร์[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: เธอจากลูกไปแล้วชั่วนิจนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* You will be forever * together* พวกเธอจะรักกันชั่วนิจนิรันดร์ * ตลอดไป Love So Divine (2004)
Ever-afteringsso happyความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Ofendlessblissชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
If there's ever going to be a happily ever after for us...ถ้าทำเช่นนั้นได้ เราก็จะมีความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Oh, My Lady.ชั่วนิจนิรันดร์ ท่านหญิงของข้า Enchanted (2007)
You know that you will live happily ever after.คุณก็รู้นี่ว่า มันจะเป็นความสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
To live happily ever after forever and ever.ไปใช้ชีวิตแสนสุขชั่วนิจนิรันดร์ Enchanted (2007)
Forever and ever.ชั่วนิจนิรันดร์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
"'and forever be free. "'"'เป็นอิสระตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์"' Dead Like Me: Life After Death (2009)
And for good.และชั่วนิจนิรันดร์ IV. (2014)
And the devil is burning them for all eternity.และปีศาจร้ายกำลังเผาผลาญไปชั่วนิจนิรันดร์ Kingsman: The Secret Service (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top