ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั่วนิรันดร

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วนิรันดร-, *ชั่วนิรันดร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วนิรันดร[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ฮวงซุ้ยนั้นก็คือเรือนรังสำหรับพักผ่อนชั่วนิรันดร์, Thai definition: ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
To the end of eternity, if eternity can have an endเพื่อจบของชั่วนิรันดร, ถ้า eternity can มีจบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
"This one left them all behind.ซึ่งจะตราตรึงในใจพวกเขาชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ Mannequin: On the Move (1991)
Brilliant. Simply brilliant. Frozen forever.เยี่ยมมาก ยอดเยี่ยมจริงๆ ถูกสาปชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
- Forever and ever and ever.- ตลอดไป ตลอดกาล ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
- And ever.- ชั่วนิรันดร์ Mannequin: On the Move (1991)
...shall not die eternally.จะมิได้สิ้นชีพชั่วนิรันดร์ Wuthering Heights (1992)
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข Rapa Nui (1994)
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์ Titanic (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for good[IDM] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
for keeps[IDM] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
forever and a day[IDM] ชั่วนิรันดร์, See also: ตลอดกาล
eternal[ADJ] ที่อยู่ชั่วนิรันดร์, See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย, Syn. endless, everlasting, never-ending
immortal[ADJ] ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
till hell freezes over[SL] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
till kingdom come[SL] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
athanasia(แอธธะเน'เซีย) n. ความไม่ตาย, ชีวิตชั่วนิรันดร
eternal(อีเทอ'เนิล) adj.,n. (สิ่งที่) ชั่วนิรันดร,ชั่วกัลปาวสาน ,ตลอดไป,ไม่มีการเปลี่ยนแปลง, See also: eternality n. ดูeternal eternalness n. ดูeternal, Syn. permanent
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.

English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top