Search result for

*creek*

(87 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creek, -creek-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek[N] ช่องแคบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crabs, Creekปูลำห้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called Black Creek. It's the only facility we haven't hit yet.มันเรียกว่า Black Creek มันเป็นเพียงโรงงานเล็กที่เราเคยโจมตีมัน Odyssey (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
CUYAHOGA VALLEY PARK, EUCLID CREEK.คุยาโฮกา วัลเล่ ปาร์ค, ยูคลิด ครีก Zoe's Reprise (2009)
Mule Creek to Pelican Bay.จากมูลล์คริสจนถึงอ่าวเพลีเเคน เบย์ Service (2009)
I am trapped. Deli mart, tyler creek and Stallion.ฉันติดอยู่ในร้านเดลี่มาร์ท เมืองครีกไทเลอร์และถูกล้อมเอาไว้ Na Triobloidi (2009)
The Walnut Creek runs behind his house.มีคลองวอลนัทอยู่หลังบ้านแก Nothing But the Blood (2009)
He fell into the Walnut Creek.แกตกลงไปในคลองวอลนัท Nothing But the Blood (2009)
Uh, somewhere in the middle of Shit Creek.-อืม เราอยู่ในช่วงกลางของการสืบสวน Blinded by the Light (2009)
The battle of willow creekการสู้รบที่ช่องแคบวิลโลว์ Pilot (2009)
- There was a battle here... - The Battle of Willow Creek.ฉันรู้ เราได้คุยเรื่องนี้กัน ในชั้นเรียน Family Ties (2009)
Now,there was a case in hollow creek.ตอนนี้ที่นั่นเคยมีคดี Haunted (2009)
He was known as the hollow creek killer.เขารู้ว่าใครคือฆาตกร'Hollow CreekHaunted (2009)
There were only 4 suspects in the hollow creek case and they're all dead.มีผู้ต้องสงสัย 4 คน ในคดี 'Hollow Creek' แล้วพวกเขาตายหมดแล้ว Haunted (2009)
We think he survived the hollow creek murders.เราคิดว่าเขารอดชีวิต จากการฆาตกรรม 'Hollow CreekHaunted (2009)
His father was the hollow creek killer.พ่อของเขาเป็น ฆาตกร 'Hollow CreekHaunted (2009)
I know about hollow creek and the cage.ผมรู้เรื่อง'Hollow Creek' และกรงขัง Haunted (2009)
"I'll meet you down at red creek after school.""ฉันจะเจอเธอที่คลองแดงหลังโรงเรียนเลิก" Don't Walk on the Grass (2009)
She lives in, elk creek, on the other side of the state.เธออยู่ที่ เอลค์ ครีก อีกฟากนึงของรัฐ คุณมาขายอะไรก็ตาม ฉันไม่สนใจ I Believe the Children Are Our Future (2009)
I know the customer on dry creek road,ผมรู้ด้วยว่าลูกค้าที่อยู่ บนถนนดรายคลีก The Eyes Have It (2009)
If we could send one of your goon squad down to The Coffee Bean, Cross Creek, for a Starbucks run, or something like that, that'd be nice.ถ้าจะให้คนของนายไปซื้อกาแฟมาให้ด้วยก็แจ๋วเลย Iron Man 2 (2010)
Creek ends about six miles downstream in Watson.ครีก จบลง ประมาณ หกไมล์ ล่อง ใน วัตสัน I Spit on Your Grave (2010)
Fucking fangers. Creek, you and Eddie Boy get that cooler.ครีก นายกับเอ็ดดี้ไปเอา ถังใส่วีและทำลายมันซะ Evil Is Going On (2010)
I found out you lost your franchise in Rock Creek last month.ผมพบว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้เสียแฟรนไชส์ที่ ร๊อคครีก The Bones on the Blue Line (2010)
Anywhere near Rock Creek subway station?อยู่ใกล้สถานีรถไฟร๊อคครีกหรือเปล่า? The Bones on the Blue Line (2010)
He owns a pawnshop just above Rock Creek station where I work.เขาเป็นเจ้าของโรงรับจำนำ อยู่บนสถานีร๊อคครีกที่ทำงานฉัน The Bones on the Blue Line (2010)
From rock creek park.จากสวนร๊อคครีค Mosley Lane (2010)
Call it foolish, naive hope that if I'm ever that far up shit creek, somebody might do the same for me.เค้าเรียกว่าโง่ ความหวังซื่อๆ แต่ถ้าเกิดฉันตกอยู่ในสถานการณ์นั้น คงมีคนทำอย่างฉันตอนนี้น่ะแหละ Guts (2010)
They will be remembered the innocent victims of the battle of willow creek, not for their shame.พวกเขาจะุถูกจดจำ ในฐานะเหยื่อที่บริสุทธิ์ และตายในสงครามที่ช่องเขา เพื่อมิให้เกิดความละอาย กับพวกเขา Blood Brothers (2010)
We're gonna be recreating the battle of willow creek.เราจะจำลองเหตุการณ์สงครามวิลโล่ว์ครีก Isobel (2010)
Virginia's battle of willow creek.กองทัพเวอร์จิเนียจาก ชุมนุมคริสตจักรวิลโล่เครก Founder's Day (2010)
We're here in Northern California at the Hat Creek Radio Observatory.และตอนนี้พวกเขากำลังได้รับมัน ในภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เซที เป็นอาคารหลายร้อยของ อุปกรณ์ใหม่ที่จะแอบฟัง อีที Are We Alone? (2010)
Gibbs is moving his father to the safe house at Church Creek.กิบบส์ย้ายพ่อเขาไป อยู่เซฟเฮ้าส์ที่เชิร์ทครีก Spider and the Fly (2010)
Looks like she's headed for the safe house in Church Creek.ดูเหมือนเธอจะมุ่งหน้าไปยัง เซฟเฮ้าส์ที่เชิร์ทครีค Spider and the Fly (2010)
Video on a.T. Stony creek.วิดีโอที่ เอที สโตนนี่ครีก Kill Jill (2010)
Stony creek's in Virginia.สโตนนี่ครีกอยู่ในเวอร์จิเนีย Kill Jill (2010)
There is a creek there. Take your clothes off and wash thoroughly.มีลำห้วยอยู่ตรงนั้น พวกเธอถอดเสื้อผ้าออกแล้วเอาไปอาบน้ำซะ Trollhunter (2010)
- Dwight Creek. - Where it's raising to?คลองดไวท์ มันไหลขึ้นที่ไหนนะ The Crazies (2010)
A tadpole by the creekลูกอ๊อดในคลองเล็ก Episode #1.16 (2010)
And by the way, I'm up the creek.และอะไรก็ตาม,ฉันขึ้นมาจากหนองน้ำแล้ว Beastly (2011)
Yeah, you do have a little shit creek action happening.ใช่ นายตกอยู่ในภาวะที่ลำบากเล็กน้อย การกระทำที่เกิดขึ้น Bullet Points (2011)
I drew the walkers way off in that direction up the creek.ฉันล่อวอร์คเกอร์ ไปทางคลอง What Lies Ahead (2011)
The idea is to take the creek up about five miles, turn around and come back down the other side.เราจะไปตามคลอง 5 ไมล์ แล้วย้อนกลับมาอีกฝั่ง What Lies Ahead (2011)
Chances are she'll be by the creek.แกน่าจะอยู่ใกล้คลอง What Lies Ahead (2011)
We still got a lot of ground to cover, whole other side of the Creek Bed.เรายังคงมีพื้นที่ต้องค้นหาอีกมาก ตลอดฝั่งคลองอีกด้าน What Lies Ahead (2011)
Y'all gonna follow the Creek Bed back, okay? Daryl, you're in charge.ทุกคนจะย้อนกลับอีกฝั่ง แดริล นายคุม What Lies Ahead (2011)
I'm gonna head back to the creek, work my way from there.ผมจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ช่องแคบนั่น Cherokee Rose (2011)
There's your creek.และนี้ก็ลำธารนั้น Cherokee Rose (2011)
We missed this branch of the creek entirely.พวกเราไม่ได้ค้นหาทางลำธารนั้น Cherokee Rose (2011)
I found it washed up on the creek bed right there.ฉันเจอมันซัดมาเกยอยู่ข้างฝั่งนั่น Chupacabra (2011)
The creek flows south, past that farmhouse Daryl found.ลำห้วยทางใต้นั้นคือบ้านชาวนาที่แดริลเจอ Secrets (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creekHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
creekShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
creekThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วย[N] brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ละหาน[N] brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count unit: แห่ง
ห้วยหนอง[N] brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEK    K R IY1 K
CREEKS    K R IY1 K S
CREEK'S    K R IY1 K S
ASHCREEK    AE2 SH K R IY1 K
CREEKMUR    K R IY1 K M ER0
CREEKMORE    K R IY1 K M AO0 R
GOLDCREEK    G OW1 L D K R IY2 K
RICHCREEK    R IH1 CH K R IY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creek    (n) (k r ii1 k)
creeks    (n) (k r ii1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] stream; creek [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] become watery; creek [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] mountain stream, creek [Add to Longdo]
蘇州河[Sū zhōu hé, ㄙㄨ ㄓㄡ ㄏㄜˊ, / ] Suzhou creek (river in Shanghai) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / 谿] creek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeks \Creeks\ (kr[=e]ks), n. pl.; sing. {Creek}. (Ethnol.)
   A tribe or confederacy of North American Indians, including
   the Muskogees, Seminoles, Uchees, and other subordinate
   tribes. They formerly inhabited Georgia, Florida, and
   Alabama.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creek \Creek\ (kr[=e]k), n. [AS. crecca; akin to D. kreek, Icel.
   kriki crack, nook; cf. W. crig crack, crigyll ravine, creek.
   Cf. {Crick}, {Crook}.]
   1. A small inlet or bay, narrower and extending further into
    the land than a cove; a recess in the shore of the sea, or
    of a river.
    [1913 Webster]
 
       Each creek and cavern of the dangerous shore.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       They discovered a certain creek, with a shore.
                          --Acts xxvii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   2. A stream of water smaller than a river and larger than a
    brook.
    [1913 Webster]
 
       Lesser streams and rivulets are denominated creeks.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Any turn or winding.
    [1913 Webster]
 
       The passages of alleys, creeks, and narrow lands.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top