ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*courteously*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: courteously, -courteously-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courteously(adv) อย่างสุภาพ, See also: อย่างอ่อนน้อม, Syn. politely, graciously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courteously (a) kˈɜːʳtɪəʳsliː (k @@1 t i@ s l ii)
discourteously (a) dˈɪskˈɜːʳtɪəʳsliː (d i1 s k @@1 t i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höflich {adv}courteously [Add to Longdo]
unhöflich {adv}discourteously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courteously \Cour"te*ous*ly\, adv.
   In a courteous manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courteously
   adv 1: in a polite manner; "the policeman answered politely,
       `Now look here, lady...'" [syn: {politely},
       {courteously}] [ant: {discourteously}, {impolitely},
       {rudely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top