ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*collie*

K AA1 L IY0   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collie, -collie-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collier[N] คนขุดถ่านหิน, Syn. coal miner
collier[N] เรือขนถ่านหิน
colliery[N] เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's in the collie family,Right?It's in the collie family, right? 97 Seconds (2007)
Don't ve me i saw a collie on tv who could push a lawn mower.ชั้นเห็นคอลลี่ในทีวี มันถอนหญ้าในสนามได้ด้วยนะ Hello, Little Girl (2008)
No, if you wants a dog that fetches, you get a collie, you get a sprinter-spaniel.ไม่ แ่ต่ถ้าคุณต้องการสุนัขเก็บบอล คุณต้องเลี้ยงพันธุ์ คอลลี่ พวกสายพันธุ์สแปนเนียล Hachi: A Dog's Tale (2009)
So I called Martin Collier.หนูจึงติดต่อ มาร์ติน คอลเลีย Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Collier hired someone to kill Jonas Hodges?ลูกกำลังจะบอกว่า คอลเลียจ้างคน มาฆ่าโจนัส ฮอดเจส อย่างนั้นหรือ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Collie-bell, I thought you were going to your boyfriend's?โคลี่เบลแม่คิดว่าลูกจะไปหาแฟนซะอีก The Blind Side (2009)
There's navigation, healing, search and rescue blacksmithing, weather interpretation, colliering.การสำรวจเส้นทาง การแพทย์ ค้นหาและกู้ภัย.. ...ช่างตีเหล็ก ทำนายสภาพอากาศ ขุดถ่านหิน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
It's collier. I'm being held by sean walker.นี่ คอลเลียร์\ ฉันถูกชอน วอล์คเกอร์จับตัวไว้ Protect Them from the Truth (2010)
Agent collier?- เจ้าหน้าที่ คอลเลียร์? Protect Them from the Truth (2010)
Collier.- คอลเลียร์ค่ะ Protect Them from the Truth (2010)
- Now, I have seen your credentials, agent collier.ฉันเห็นตราของคุณ เจ้าหน้าที่คอลลิเออร์ A Matter of Life and Death (2010)
Well, Collier's called her ex-husband.คอลเลียร์โทรหาสามีเก่าของเธอ Loyalty (2010)
Collier knows that you didn't do that.คลอเลียร์ก็รู้ว่าคุณไม่ได้ทำ Loyalty (2010)
But my leg is starting to feel better. It's Agent Collier.แต่ขาผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว นี่ เจ้าหน้าที่ คอลเลียร์ Your World to Take (2010)
Thank you so much, Agent Collier.ขอบคุณมากครับ จนท.คอลลิเออร์ Your World to Take (2010)
Agent Collier's line might have been tapped.สายโทรฯของจนท.คอลเลียร์อาจถูกดักฟัง Everything Will Change (2010)
Masculine garments, proper, good collie to smoke upon.เสื้อผ้าที่เหมาะสม กัญชาไว้สูบ Your Highness (2011)
It's Collier.คอลเลียร์โทรมา And Then There Were More (2011)
Um, Collier said that someone called her.เ่อ่อ.. คอลเลียร์บอกว่ามีคนโทรหาเธอ And Then There Were More (2011)
Observe agent Rigsby, as neurotic as a border collie.ดูริกส์บี้สิ กังวลที่หน้าอย่างไม่ลืมหูลืมตา Ring Around the Rosie (2011)
With Nancy Collier.กับ แนนซี่ คอลลิเออร์น่ะ Darkness (2012)
Nancy Collier is in New England.แนนซี่ คอลเลียร์ อยู่ที่นิว อิงแลนด์ Darkness (2012)
- Collieries!-เหมืองถ่านหิน Saving Mr. Banks (2013)
Sheriff Collier.นายอำเภอคอลลิเออร์ Pay It Forward (2013)
Mr. Collier.คุณคอยเลอร์ Nothing to Hide (2013)
Mr. Collier, what's going on?คุณคอยเลอร์ เกิดอะไรขึ้น Nothing to Hide (2013)
Mr. Collier, it's Wayne Kruger again.คุณคอลลิเออร์ ผมเวย์น ครูเกอร์ นะ Nothing to Hide (2013)
Mr. Kruger, Pete Collier.คุณครูเกอร์ พีท คอลลิเออร์นะ Nothing to Hide (2013)
I need to get to Collier.ผมต้องไปหาคอลลิเออร์ Nothing to Hide (2013)
Seems Collier, no doubt an alias, has not returned to work.ดูเหมือนคอลลิเออร์จะเป็นชื่อปลอม และเขาก็ไม่ได้กลับมาทำงานด้วย Nothing to Hide (2013)
Collier referred to Kruger's murder as "A lesson".คอลลิเออร์เรียกการฆ่าครูเกอร์ว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่ง Nothing to Hide (2013)
Peter Collier.ปีเตอร์ คอลไลเออร์ Mors Praematura (2013)
So far, Collier's the most visible member of the group, and your foster brotherดังนั้น คอลลิเออร์ สมาชิกที่เราเคยเห็นมากที่สุด ของกลุ่ม และน้องชายบุญธรรมของคุณ Mors Praematura (2013)
Perhaps that's what put him on Collier's radar.ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เขาไปเตะตา คอลไลเออร์เข้าก็ได้ Mors Praematura (2013)
The best way to protect you from Collier is to find out what he's up to and get out ahead of it.วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องคุณ จากคอลไลเออร์ คือสืบให้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ แล้วไปดักก่อนล่วงหน้า Mors Praematura (2013)
Collier.คอยลิเออร์ Mors Praematura (2013)
It's Collier. Sloan's gone.เป็นคอลลิเออร์ สโลนไปแล้ว Mors Praematura (2013)
I said we should scare the bastard, but Collier convinced the group that it was time for more... aggressive action.ผมบอกว่าเราควรทำให้เจ้าหมอนั่นกลัว แต่คอลลิเออร์โน้มน้าวให้กลุ่มเชื่อว่า มันถึงเวลาแล้วที่จะต้อง Mors Praematura (2013)
And now, Collier wants to kill him for being a traitor.และตอนนี้ คอลลิเออร์ต้องการฆ่าเขาที่ทรยศ Mors Praematura (2013)
And there is Collier's van.และก็มีรถแวนของคอยลิเออร์ อยู่ Mors Praematura (2013)
Unfortunately, so did Collier.โชคร้ายหน่อย คอยลิเออร์ก็เจอด้วย Mors Praematura (2013)
Peter Collier.ปีเตอร์ คอยลิเออร์ Mors Praematura (2013)
Forget it, Collier. It's over.ลืมซะเถอะ คอลลิเออร์ มันจบแล้ว Mors Praematura (2013)
Finch, Collier shot Sloan in the femoral artery.ฟินช์ คอยลิเออร์ ยิงสโลน โดนหลอดเลือดที่ต้นขา Mors Praematura (2013)
Collier may try again.คอยลิเออร์ ต้องพยายามฆ่าเขาอีกแน่ Mors Praematura (2013)
Sir, this is Collier.ท่านครับ ผมคอลลิเออร์ Jason Bourne (2016)
Here's the necklace. And an ink pen for you.Hier ist das Collier und ein Füllfederhalter. Montparnasse 19 (1958)
When I've got four chapters ready, he wants to submit them to "the Saturday Evening Post" and to "Collier's". What do you think of that?Wenn ich vier Kapitel fertig habe, will er sie der Saturday Evening Post und Collier's anbieten. Beloved Infidel (1959)
So, the "Collier's" and "Post" turned down your book.Collier's und die Post haben dein Buch also abgelehnt. Beloved Infidel (1959)
Edna said the woman always wore a thick pearl necklace.Etna hat mir erzählt. Die Frau trug ein Collier mit Perlen. Eyes Without a Face (1960)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collieWe keep a collie as a pet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาลา[n.] (mālā) EN: necklace   FR: collier [m]
นกหัวโตขาดำ[n. exp.] (nok hūa tō khā dam) EN: Kentish Plover   FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]
นกหัวโตขาสีส้ม[n. exp.] (nok hūa tō khā sī som) EN: Common Ringed Plover   FR: Pluvier grand-gravelot [m] ; Grand Gravelot [m] ; Pluvier à collier [m] ; Grand Gravelot à collier [m] ; Pluvier rebaudet [m]
นกหัวโตเล็กขาเหลือง[n. exp.] (nok hūa tō lēk khā leūang) EN: Little Ringed Plover   FR: Pluvier petit-gravelot [m] ; Petit Gravelot [m] ; Pluvier gravelot [m] ; Petit Gravelot à collier [m]
นกฮูก[n. exp.] (nok hūk) EN: Collared Scops-Owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[n. exp.] (nok ī-phraēt thaēp ok dam) EN: Pied Fantail   FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kaēo khø waēn sī kulāp) EN: Rose-ringed Parakeet   FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[n. exp.] (nok karāng søi khø lek) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]
นกกะรางสร้อยคอใหญ่[n. exp.] (nok karāng søi khø yai) EN: Greater Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à plastron [m] ; Garrulax à bandeau [m] ; Garrulaxe à collier [m] ; Garrulaxe à poitrine noire [m]
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū ngøn) EN: Chestnut-winged Cuckoo   FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกเค้าแคระ[n. exp.] (nok khao khrae) EN: Collared Owlet   FR: Chevêchette à collier [f]
นกเค้ากู่[n. exp.] (nok khao kū) EN: Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกขุนแผนหัวดำ[n. exp.] (nok khun phaēn hūa dam) EN: Diard's Trogon   FR: Trogon de Diard [m] ; Couroucou de Diard [m] ; Couroucou à collier rose [m]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกินเปี้ยว[n. exp.] (nok kin pīo) EN: Collared Kingfisher   FR: Martin-chasseur à collier blanc [m]
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง [n. exp.] (nok kratit yai søikhø leūang) EN: Collared Grosbeak   FR: Gros-bec voisin [m] ; Gros-bec à collier [m]
นกกรีดน้ำ[n. exp.] (nok krīt nām) EN: Indian Skimmer   FR: Bec-en ciseaux à collier [m]
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khiu khāo) EN: Bridled Tern   FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
นกปากนกแก้วอกลาย[n. exp.] (nok pāk nok kaēo ok lāi) EN: Spot-breasted Parrotbill   FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
นกพญาปากกว้างเล็ก[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng lek) EN: Black-and-Yellow Broadbill   FR: Eurylaime à capuchon [m] ; Eurylaime à collier [m]
นกพลิกหิน[n. exp.] (nok phlik hin) EN: Ruddy Turnstone   FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
นกโพระดกหนวดแดง[n. exp.] (nok phōradok nūat daēng) EN: Fire-tufted Barbet   FR: Barbu à collier [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngøn wong tā khāo) EN: Whiskered Yuhina   FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล[n. exp.] (nok plao ok sī mūang nāmtān) EN: Orange-breasted Green Pigeon   FR: Colombar à double collier [m] ; Pigeon colombar à double collier [m]
ปลอกคอ[n.] (pløkkhø) EN: collar ; dog collar   FR: collier [m]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายสร้อย[n.] (sāisøi) EN: necklace ; ornamental chain   FR: collier [m]
สร้อย[n.] (søi) EN: necklace ; ornamental chain   FR: collier [m]
สร้อยคอ[n.] (søikhø) EN: necklace   FR: collier [m]
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง [n. exp.] (yīo malaēng pø khā daēng) EN: Collared Falconet   FR: Fauconnet à collier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIE    K AA1 L IY0
COLLIER    K AA1 L Y ER0
COLLIES    K AA1 L IY0 Z
COLLIERS    K AA1 L Y ER0 Z
COLLIER'S    K AA1 L Y ER0 Z
NICOLLIER    N IH0 K OW1 L Y ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collie    (n) kˈɒliː (k o1 l ii)
collier    (n) kˈɒlɪəʴr (k o1 l i@ r)
collies    (n) kˈɒlɪz (k o1 l i z)
colliers    (n) kˈɒlɪəʴz (k o1 l i@ z)
colliery    (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)
collieries    (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏煤[zāng méi, ㄗㄤ ㄇㄟˊ, / ] dirty coal; muck (from a colliery) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergmann {m} | Bergleute {pl}collier | colliers [Add to Longdo]
Bergwerk {n}colliery [Add to Longdo]
Kohlenarbeiter {m}collier [Add to Longdo]
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collie \Col"lie\ (k[o^]l"l[y^]), n. [Gael. cuilean whelp, puppy,
   dog.] (Zool.)
   The Scotch shepherd dog. There are two breeds, the
   rough-haired and smooth-haired. It is remarkable for its
   intelligence, displayed especially in caring for flocks.
   [Written also {colly}, {colley}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top