ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collieries

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collieries-, *collieries*, collierie , colliery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา collieries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *collieries*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's navigation, healing, search and rescue blacksmithing, weather interpretation, colliering.การสำรวจเส้นทาง การแพทย์ ค้นหาและกู้ภัย.. ...ช่างตีเหล็ก ทำนายสภาพอากาศ ขุดถ่านหิน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Collieries!-เหมืองถ่านหิน Saving Mr. Banks (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collieries    (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colliery \Col"lier*y\, n.; pl. {Collieries}. [Cf. {Coalery},
   {Collier}.]
   1. The place where coal is dug; a coal mine, and the
    buildings, etc., belonging to it.
    [1913 Webster]
 
   2. The coal trade. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top