ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*broken heart*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broken heart, -broken heart-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die of a broken heart(idm) ตายด้วยความตรอมใจ, See also: ตายเพราะความเศร้าใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me make your broken heart like newขอให้ฉันประสานรอยร้าวในใจเธอ Nothing to Lose (1997)
I am Jack's broken heart.เขาไปแล้ว Fight Club (1999)
Today's subject is broken hearts.วิชาที่สอนวันนี้ My Tutor Friend (2003)
I'll be leaving behind a few broken hearts, but count me in.ข้าจะละวางดวงใจที่แตกสลายไว้เบื้องหลัง ให้ข้าร่วมด้วยนะ Mulan 2: The Final War (2004)
Don't give them broken hearts while you're separatedอย่าได้ปันใจให้ชายอื่น ระหว่างที่พวกเธอต้องห่างกัน Spygirl (2004)
They're most depressed when they get broken heartsมันจะทำให้พวกเธอห่อเหี่ยว เมื่อพวกเธอ ต้องตกอยู่ในอาการอกหัก Spygirl (2004)
I'm left with a broken heart.ฉันต้องถูกทิ้งให้อกหัก Everybody Has a Little Secret (2004)
A broken heart is easy to steal.คนอกหักจิตใจมักจะอ่อนไหว Formula 17 (2004)
Sleeplessness causes loss of productivity, acting silly all day and all night mistaken for being a mental patient go through painful jealous and broken heart and have 'do you still believe in love?การนอนไม่หลับ ทำให้สูญเสียการผลิตไป ทำตัวงี่เง่าตลอดวัน ตลอดคืน บางทีอาจจะป่วยทางจิต Almost Love (2006)
Guaranteed cure for any broken heart.รักษาอาการอกหักได้ทุกชนิด Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Believed that he could heal the sick and fix broken hearts and brought messed up families back together again.เชื่อว่าท่านรักษาอาการป่วยไข้ และหัวใจที่แหลกสลาย ทำให้ครอบครัวที่แตกแยก กลับมาคืนดีกัน Faith Like Potatoes (2006)
If God can pick up a crop of broken maize how much more can he not pick up your precious broken heart?ถ้าพระเจ้ารักษาต้นข้าวโพดที่หักได้ ท่านก็รักษาหัวใจที่แตกสลายได้ใช่มั้ย Faith Like Potatoes (2006)
Besides, better a broken nose than a broken heart.หนำซ้ำ จมูกหักดีกว่าอกหัก The Wild Brunch (2007)
I couldn't have done that without you. No star can shine with a broken heart.ข้าไม่สามารถทำได้โดยไม่มีเจ้า ไม่มีดาวอกหักดวงไหนส่องแสงได้หรอก Stardust (2007)
or the girl with the broken heart?หรือผู้หญิงผู้ช้ำรัก My Blueberry Nights (2007)
And now I'm in Dublin with a broken heartและตอนนี้ผมอยู่ในดับลิ่น (Dublin) กับหัวใจอันแตกสลาย Once (2007)
You're a sad cartoon of a broken heart, bleeding all over the place.และผนึกการบริหารในโตเกียว Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
I mean, except from a broken heart.. ยกเว้น... หัวใจสลาย Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
The broken hearted are the walking dead.อะไรนะ? Committed (2008)
She's broken hearted.เธอกำลังอกหัก.. Bolt (2008)
Some say he died of a broken heart.บ้างก็ว่า เขาตรอมใจตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"I wish I could've held you when you had a broken heart.""พ่อหวังว่าจะได้อยู่ปลอบลูกตอนอกหัก" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Cure anything from a sword in the guts to a broken heart.รักษาทุกแผลจากคมดาบได้ จากไส้พุ่งถึงหัวใจสลาย Outlander (2008)
Helping the little children and mending their broken hearts.ช่วยเหลือเด็ก ที่ป่วยหัวใจพิการ Duplicity (2009)
Blue balls, they only last a few hours, but a broken heart, that can last years.น้องชายช้ำใช้เวลาฟื้นตัวแปปเดียว\ แต่หัวใจช้ำใช้เวลาเป็นปีๆนะ The Ugly Truth (2009)
is for every broken heart, สำหรับคนที่อกหัก ทุกๆคน Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
How do you mend a broken heart?เราจะสมานอกที่หักแล้วของเค้ายังไง? Chuck Versus the Suburbs (2009)
* i bust the windows out your car * * and, no, it didn't mend my broken heart * * i'll probably always have these ugly scars * * but right now i don't care about that part ** ฉันทุบกระจกรถของเธอ * * แต่มันไม่ได้ช่วยซ่อมใจที่แตกสลายของฉัน * * ฉันคงมีแผลใจนี้ตลอดไป * Acafellas (2009)
Not a broken arm or a bad dream or a broken heart.ไม่ใช่แขนหัก หรือฝันร้าย หรืออกหัก 17 Again (2009)
How can you mend a broken heart?คุณจะซ่อมแซม หัวใจที่แตกสลายได้ยังไง The Book of Eli (2010)
Say it. Like he died of a broken heart.สามีคุณพ้นขีดอันตรายแล้ว If... (2010)
# And one of us has a broken heart ## และใครคนนึง ต้องเจ็บปวดใจ # Home (2010)
how to mend a broken heart.จะสมานหัวใจที่แตกหักนั้นได้อย่างไร Brown Betty (2010)
Spotted-Nate Archibald suffering from a broken heart.แอบเห็น เนท อาร์ซิบอลด์ ทรมานจากอาการอกหัก Dr. Estrangeloved (2010)
They say it's a broken heart, but...เขาว่ากันว่า มันคือ การอกหัก แต่ Belles de Jour (2010)
Isn't that behavior not that of an engaged man, but of one with a broken heart?นั่นไม่ใช่พฤติกรรมของชายที่เพิ่งจะหมั้นหมาย, แต่เป็นคนที่อกหักนี่น๊า? Sungkyunkwan Scandal (2010)
Your broken heart... what was it again?สำหรับพี่\ ผู้หญิงที่ถูกปฎิเสธน่ะ Episode #1.4 (2010)
Seriously. I told you I didn't get a broken heart.พี่บอกแล้วไง ว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่ใช่แบบนั้น Episode #1.4 (2010)
But I'd just end up with a broken heart and a bunch of his old T-shirts.แต่ฉันเพิ่งหายจากอาการอกหักมา และเพิ่งจะทิ้งเสื้อยืดเก่าๆของเขาได้ No Strings Attached (2011)
So I high-tailed it over here to pick up the pieces of your broken heart.ฉันเลยรีบบึ่งมาที่นี่ มาเก็บชิ้นส่วนหัวใจที่แตกสลายของเธอ The Cohabitation Formulation (2011)
Yeah, that or a broken heart.ใช่ ไม่เช่นนั้นก็ใจสลาย Pandora (2011)
As well as can be expected, but a broken heart takes time to mend.ภายนอกก็ดีอยู่หรอก แต่จะรักษาแผลใจ คงต้องใช้เวลา The Sword in the Stone: Part One (2011)
I give guys blue balls, not broken hearts.ฉันทำให้ผู้ชายเสียดาย ไม่ใช่อกหก And Hoarder Culture (2011)
So enchanted by her beauty was the King that he forgot, for the first time, his broken heart and the very next day, she would become his wife.พระราชาลุ่มหลงความงามของเธอ ในชั่วพริบตาองค์ราชาได้ลืมถึงความโศกเศร้าทั้งหมดจากการสูญเสียราชินี และวันต่อมาเธอก็กลายมาเป็นพระชายาของเขา Snow White and the Huntsman (2012)
He was only too happy to let Serena and me take the fall so he could worm his way into Blair's broken heart.เขาแค่รู้สึกมีความสุขที่ให้เซรีน่ากับฉันรับผิดไป เพื่อที่เขาจะได้ใช้เล่ห์ไปสู่หัวใจที่แตกสลายของแบลร์ The Princess Dowry (2012)
Ooh, ooh, I know. "Where do broken hearts go?"โอ้ โอ้ ฉันรู้ "where do broken hearts go" Father and the Bride (2012)
We can bond over our mutual broken hearts while looking at people with actual broken hearts.เราจะได้คุยกันแบบหัวอกคนไร้คู่ไง ไปนั่งดู คนอกหักกัน Crazy, Cupid, Love (2012)
No broken hearts.ไม่ต้องมีใครอกหัก Before Sunset (2012)
"Average broken hearted teenage boy.""หนุ่มน้อยผู้อกหักแสนธรรมดา" Abomination (2012)
A broken heart.หัวใจสลาย 7:15 A.M. (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broken heartAnd when the broken hearted people.
broken heartBroken hearts keep on beating.
broken heartI can bear this broken heart no longer.
broken heartI cannot heal a broken heart.
broken heartTime heals all broken hearts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวงแก้ว[phūang kaēo] (n, exp) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up #56,846 [Add to Longdo]
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, ] broken heart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich zu Tode grämento die of a broken heart; to pine away [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロークンハート[buro-kunha-to] (n) broken heart [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n, vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top