ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*arches*

AA1 R CH AH0 Z   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arches, -arches-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marchese[N] ขุนนางอิตาลีที่มีตำแหน่งเหนือกว่า count, See also: ตำแหน่ง marguis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspection searchesการตรวจค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archesซุ้ม [TU Subject Heading]
Crime scene searchesการสืบสวนในที่เกิดเหตุ [TU Subject Heading]
Searches and seizuresการค้นและการยึด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
They had seduced him with privileges, money for his researches...พวกเขาได้ล่อลวงเขาด้วยสิทธิเงินสำหรับงานวิจัยของเขา ... The Russia House (1990)
The white man marches on.ชาวผิวขาวเดินเรียงกัน American History X (1998)
The white man marches on!กลุ่มคนขาวเดินขบวนมาแล้ว! American History X (1998)
There´s still that one teacher who marches to her own drummer.There's stiII that one teacher who marches to her own drummer. Never Been Kissed (1999)
How about a game of parchese?เล่นเกม parchese เป็นไงกันบ้างอ่ะ? Shrek 2 (2004)
He doesn't believe in guns. He goes on marches.เขาไม่เชื่อในปืนหรอก เขาเคยเดินประท้วงด้วย Tabula Rasa (2004)
While we dig on the inside, our lawyer searches for the truth on the outside.ขณะที่เราขุดอุโมงก์อยู่ข้างใน ทนายของเราก็กำลังสืบหาความจริงอยู่ข้างนอก The Rat (2006)
The cheerleader searches her birth-parents for answers.การค้นหาของเชียร์ลีดเดอร์\คำตอบของ วันเกิด-ครอบครัว Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Claire searches for the answers to her powers.แคลร์ ได้ค้นพบคำตอบของพลังของเธอแล้ว Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ Halloween (2007)
The one with the power to vanish the Dark Lord marches.ผู้มีอำนาจจะปราบเจ้าแห่งศาสตร์มืด ใกล้เข้ามาแล้ว Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Next thing you know, they'll put in metal detectors and start doing random locker searches.ต่อไปนายรู้มั้ย พวกเขาจะเริ่มใช้เครื่องตรวจโลหะ และเริ่มทำการสุ่มค้นหาในล็อกเกอร์ Charlie Bartlett (2007)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
Yeah. Dogs and metal detectors and locker searches and strip-searches.ใช่ สุนัขและเครื่องตรวจจับโลหะ และค้นตู้เก็บของและค้นตามตัว A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
... sector searches, and downloaded points of data will lead to this central command.- ตัวเลือกตั้งโปรแกรม? Eagle Eye (2008)
You're a dentist. You're used to cavity searches.คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว Mirror, Mirror (2008)
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
We go on marches sometimes.บางครั้งเราก็ออกไปเดินเป็นกล่มๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย The Reader (2008)
And, number three, we monitor the frequency of Internet shopping and pornography searches from inside that lab.และข้อที่ 3 เราจับตาดู ตอนที่พวกเขาช็อปปิ้งในอินเตอร์เน็ต แม้แต่หนังโป๊ ที่พวกนั้นสั่ง Duplicity (2009)
In the future, we may conduct more periodic searches like this one in order to maintain security.ในอนาคต เราอาจทำการค้นหาเป็นระยะๆ ให้มากขึ้น เหมือนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย Defenders of Peace (2009)
Show me that marchesa dress that you wore last week.ให้หนูดูชุดของมาร์เชซ่าตัวนั้น ที่คุณใส่อาทิตย์ก่อนสิคะ The Wrath of Con (2009)
Nine separate searches in the databaseพบสิ่งที่แตกต่างกัน 9 อย่าง\ ในฐานข้อมูล Air: Part 1 (2009)
Stop and searches would cause too many delays.หยุดเพื่อการค้นหา จะทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก To Hell... And Back (2009)
I want full searches of anything that even remotely matches the description.ค้นหาให้ทั่ว - แม้แต่ภาพถ่ายระยะไกล To Hell... And Back (2009)
- Progress marches on,huh?มันกำลังทำงานใช่มั๊ย? Out of Time (2009)
He's been doing some pretty strange searches.เขาได้ทำสืบค้น บางอย่างที่แปลกมากๆ ทีเดียว Of Human Action (2009)
It searches with power and imaginary.มันค้นหาได้ด้วยพลัง และจินตนาการ The Gift (2009)
There's seven arches.เพดาน 7 โค้ง Sex and the City 2 (2010)
You have to do searches, and if your search returns more than 20 matches, nothing gets returned.คุณเลยต้องทำการค้นหา และถ้าคุณหาเจอตรงกันมากกว่า 20 อย่าง คุณจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลย The Social Network (2010)
Marches to his own drum.ก้าวเดินในจังหวะกลองของตัวเอง Children of the Damned (2010)
Limit your searches to months prior to the first murder.เกิดอะไรขึ้น รอเดี๋ยวนะ Solitary Man (2010)
There was a computer in Echo Park doing Web searchesมีเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ใน อีโคพาร์คที่ทำการค้นหาผ่านเวป Let No Man Put Asunder (2010)
The victim had turned-out hips and high arches.ปรากฎว่าเหยื่อมีสะโพก โค้งยืดหยุ่นมาก The Bones That Weren't (2010)
And daily strip searches?และการค้นหาแุึถบทุกวัน? The Townie (2010)
He's headed around the stone arches!เขาวิ่งไปวงเวียนหินแล้ว! Need to Know (2010)
When Cenred marches on Camelot, he will find a kingdom without a leader.เมื่อทัพของเซ็นเดร็ดถึงคาร์เมล็อต เขาจะพบกับอาณาจักรที่ไม่มีผู้นำ The Tears of Uther Pendragon (2010)
Now science actively searches for our creator.ตอนนี้วิทยาศาสตร์ กระตือรือร้นค้นหาผู้สร้างของเรา Is There a Creator? (2010)
Happiness... it's something everyone searches for.ความสุข... คือสิ่งที่ทุกคนเฝ้าค้นหา Truly Content (2010)
And then he just marches out the door and starts firing.จู่ๆเขาก็เดินออกจากประตูและเริ่มยิง The Guardian (2010)
When Cenred marches on Camelot, he will find a kingdom without a leader.เมื่อเซ็นเดร็ดจะยกทัพมาคาร์เมล็อต เขาจะพบกับอาณาจักรที่ปราศจากผู้นำ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Wait. It searches for the perfect bone to build its coat of armor.เด๊่ยวนะ มันต้องหาชิ้นส่วนกระดูกให้ครบนี่ เพื่อเป้นเกราะป้องกัน Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
And now he searches not for weapons, but for the sand that fuels a mystical device.และตอนนี้ เขาไม่ใช่ตรวจสอบเรื่องอาวุธ - แต่ค้นหาทราย - ที่เป็นพลังงานให้วัตถุเวทย์มนต์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Your photos are all over the internet! You are ranked number one for searches!ตอนนี้รูปของคุณในอินเตอร์เน็ต เป็นอันดับในการค้นหา Episode #1.18 (2010)
Marchesa Francesca Mancini.Marchesa francesca mancini. The Princesses and the Frog (2011)
But when one of my officers searches a database for one of us, it raises a red flag.แต่ตำรวจคนหนึ่ง ค้นข้อมูลเกี่ยวกับนาย มันเลยขึ้นใบแดง Something to Watch Over Me (2011)
Who searches a database for me?ใครหาข้อมูลของฉัน? Something to Watch Over Me (2011)
The bloody Wall will melt before an Umber marches behind a Glover.รอให้กำแพงถล่มก่อนเถอะ ถึงจะได้เห็นเราอัมเบอร์เดินตามพวกโกลเวอร์ The Pointy End (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archesA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
archesHe was engaged in biological researches.
archesIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.
archesThe band played several marches.
archesThe brass band played three marches.
archesThe captain exercised the new recruits with long marches.
archesThe poet searches for the beauty in life.
archesWe have not kept pace with the latest researches.
archesYou shouldn't do partial-word searches, since they put a lot of strain on the server.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]
ลงบันได[v. exp.] (long bandai) EN: go down the stairs ; descend the stairs   FR: descendre l'escalier ; descendre les marches

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHES    AA1 R CH AH0 Z
ARCHES    AA1 R CH IH0 Z
MARCHES    M AA1 R CH IH0 Z
SEARCHES    S ER1 CH IH0 Z
MARCHESI    M AA0 R K EH1 S IY0
MARCHESE    M AA0 R K IY1 Z IY0
STARCHES    S T AA1 R CH IH0 Z
MARCHESCHI    M AA0 R CH EH1 SH IY0
MARCHESANO    M AA0 R K EH0 S AA1 N OW0
RESEARCHES    R IY0 S ER1 CH IH0 Z
MARCHESANI    M AA0 R K EH0 S AA1 N IY0
MARCHESSAULT    M AA1 R SH IH0 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arches    (v) ˈaːtʃɪz (aa1 ch i z)
Marches    (n) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
larches    (n) lˈaːtʃɪz (l aa1 ch i z)
marches    (v) mˈaːtʃɪz (m aa1 ch i z)
parches    (v) pˈaːtʃɪz (p aa1 ch i z)
searches    (v) sˈɜːʳtʃɪz (s @@1 ch i z)
starches    (v) stˈaːtʃɪz (s t aa1 ch i z)
d_emarches    (n) dˈɛɪmaːʃɪz (d ei1 m aa sh i z)
outmarches    (v) ˌautmˈaːtʃɪz (au2 t m aa1 ch i z)
overarches    (v) ˌouvərˈaːtʃɪz (ou2 v @ r aa1 ch i z)
researches    (v) rˈɪsˈɜːʳtʃɪz (r i1 s @@1 ch i z)
frogmarches    (v) frˈɒgmaːtʃɪz (f r o1 g m aa ch i z)
routemarches    (n) rˈuːtmaːtʃɪz (r uu1 t m aa ch i z)
hunger-marches    (n) hˈʌŋgə-maːtʃɪz (h uh1 ng g @ - m aa ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱廊[gǒng láng, ㄍㄨㄥˇ ㄌㄤˊ, ] triforium (gallery of arches above side-aisle vaulting in the nave of a church) [Add to Longdo]
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, ] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches) [Add to Longdo]
边裔[biān yì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ, / ] remote area; distant marches [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsuchung {f} | Durchsuchungen {pl}search | searches [Add to Longdo]
Gewölbe {n}arches [Add to Longdo]
Lärche {f} [bot.] | Lärchen {pl}larch; larch tree | larches [Add to Longdo]
Marschmusik {f}military marches [Add to Longdo]
Trauermarsch {m} | Trauermärsche {pl}funeral march | funeral marches [Add to Longdo]
forschen | forschend | er hat geforscht | forscht | forschteto research | researching | he has researched | researches | researched [Add to Longdo]
marschieren | marschierend | marschiert | marschiert | marschierteto march | marching | marched | marches | marched [Add to Longdo]
rösten | röstend | geröstet | röstet | rösteteto parch | parching | parched | parchs; parches | parched [Add to Longdo]
suchen (nach) | suchend | gesucht | er/sie sucht | ich/er/sie suchte | er/sie hat/hatte gesucht | nicht gesuchtto search (for); to look for | searching; looking for | searched; looked for | he/she searches | I/he/she searched | he/she has/had searched | unsearched [Add to Longdo]
untersuchtresearches [Add to Longdo]
wölbtarches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腹が減っては戦は出来ぬ;腹が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arches \Arch"es\,
   pl. of {Arch}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Court of arches}, or {Arches Court} (Eng. Law), the court of
    appeal of the Archbishop of Canterbury, whereof the judge,
    who sits as deputy to the archbishop, is called the Dean
    of the Arches, because he anciently held his court in the
    church of St. Mary-le-Bow (de arcubus). It is now held in
    Westminster. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top