ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-arches-

AA1 R CH AH0 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arches, *arches*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archesซุ้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me at the arches at eight and I'll tell you everything.เจอกัน 2 ทุ่มที่ซุ้มประตู ฉันจะบอกเธอทุกอย่าง Fallen (2016)
The center of our galaxy rises high in the sky, and it arches across the heavens like the backbone of night.ของทางช้างเผือกจากลงที่นี่ ศูนย์กลางของกาแล็กซีของเรา เพิ่มขึ้นสูงในท้องฟ้า Sisters of the Sun (2014)
She had the highest arches I've ever seen.เธอมีเท้าที่โค้งมากที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Red Velvet Cupcakes (2013)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ Halloween (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHES    AA1 R CH AH0 Z
ARCHES    AA1 R CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arches    (v) ˈaːtʃɪz (aa1 ch i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arches \Arch"es\,
   pl. of {Arch}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Court of arches}, or {Arches Court} (Eng. Law), the court of
    appeal of the Archbishop of Canterbury, whereof the judge,
    who sits as deputy to the archbishop, is called the Dean
    of the Arches, because he anciently held his court in the
    church of St. Mary-le-Bow (de arcubus). It is now held in
    Westminster. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top