ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*advisedly*

AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advisedly, -advisedly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisedly[ADV] อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)

English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง Cloverdale (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISEDLY AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advisedly (a) ˈədvˈaɪzɪdliː (@1 d v ai1 z i d l ii)
unadvisedly (a) ˌʌnədvˈaɪzədliː (uh2 n @ d v ai1 z @ d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unberaten {adv}unadvisedly [Add to Longdo]
vorsätzlich {adv}; mit Überlegungadvisedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advisedly \Ad*vis"ed*ly\, adv.
   1. Circumspectly; deliberately; leisurely. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. With deliberate purpose; purposely; by design. "Advisedly
    undertaken." --Suckling.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top