ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครื่องกรอง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องกรอง, -เครื่องกรอง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n, uniq) water purifier

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
เครื่องกรองน้ำ(n) strainer
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอง ๒(กฺรอง) ก. เอาของละเอียดออกจากของหยาบ เช่น กรองทราย, เอาฝุ่นละอองหรือของสกปรกออก เช่น กรองน้ำมัน กรองอากาศ, ใช้เครื่องกรองมีผ้าเป็นต้น คัดเอาผงหรือกากออกจากนํ้าหรือสิ่งที่เป็นน้ำ เช่น กรองน้ำ กรองกะทิ.
กระชอน ๑น. เครื่องกรอง โดยปรกติสานด้วยผิวไม้ไผ่ ใช้กรองกะทิเป็นต้น.
เกรอะ(เกฺรอะ) ก. แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นนํ้าใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น เช่น เกรอะนํ้าปลา เกรอะแป้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric filterเครื่องกรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Air filtersเครื่องกรองอากาศ [TU Subject Heading]
Electric filtersเครื่องกรองไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric filters, Activeเครื่องกรองไฟฟ้าแบบแอคทีฟ [TU Subject Heading]
Electric filters, Passiveเครื่องกรองไฟฟ้าแบบพาสซีฟ [TU Subject Heading]
Filters and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [TU Subject Heading]
Membrane filtersเครื่องกรองเมมเบรน [TU Subject Heading]
Biological Filterเครื่องกรองชีวภาพ, Example: ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ ก. ลานโปรยกรอง ข. ระบบทรายกรองช้า [สิ่งแวดล้อม]
High-Rate Filterเครื่องกรองอัตราเร็ว, Example: ระบบโปรยกรองที่มีอัตราป้อนน้ำเสียสูง โดยรวมทั้งมีการหมุนเวียน น้ำทิ้งด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Air Filtersเครื่องกรองอากาศ [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]
Filter Pressเครื่องกรองขนาดใหญ่ที่ใช้ความดัน [การแพทย์]
Filter Thickenersเครื่องกรองแบบเพิ่มความเข้มข้น [การแพทย์]
Filtering Devicesเครื่องกรอง [การแพทย์]
Filtersฟิลเตอร์, เครื่องกรอง, กระจกกรองแสง, ตัวกรอง, กรอง, กระจกที่ใช้กรองแสง [การแพทย์]
Filters, Batch Pressureเครื่องกรองแบบไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Filters, Batch Vacuumเครื่องกรองแบบไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Filters, Centrifugalเครื่องกรองแบบใช้เแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Filters, Finalเครื่องกรองขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Filters, Gravityเครื่องกรองแบบความถ่วง [การแพทย์]
Filters, High-Efficiencyเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองสูง [การแพทย์]
Filters, Micronเครื่องกรองฝุ่น [การแพทย์]
Filters, Pressure, Continuousเครื่องกรองแบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Filters, Seitzเครื่องกรองไซส์ [การแพทย์]
Filters, Vacuumเครื่องกรองแบบสูญญากาศ [การแพทย์]
Filters, Vacuum, Continuousเครื่องกรองแบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Friltedเครื่องกรองแก้ว [การแพทย์]
Membrane Filtersเยื่อกรอง, เครื่องกรองเมมเบรน, ตัวกรองเมมเบรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
I don't know, man. The air filter's full of crap.ผมไม่รู้ เครื่องกรองอากาศ พ่นสิ่งนี้ออกมาเต็มเลย Air: Part 1 (2009)
Her pressure keeps dropping.ให้ไอโอเนียม แล้วใส่เครื่องกรองเลือด Good Mourning (2009)
A water filter that starts with "b."ยี่ห้อเครื่องกรองน้ำที่เริ่มต้นด้วย B Interpretive Dance (2010)
The Facilities Department lost an expensive filter.แผนกอำนวยการเสียเครื่องกรองที่แพงมากไปตัว The Predator in the Pool (2010)
Look what I found in the filter from the aquarium.นี่อะไรที่ผมพบในเครื่องกรองที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ The Predator in the Pool (2010)
Hodgins, please keep me posted about what you find in the filter.ฮอดจิ้น กรุณาแจ้งฉัน เกี่ยวกับอะไรที่คุณพบในเครื่องกรอง The Predator in the Pool (2010)
Only way to do that... is from a reverse osmosis filter.วิธีการเดียวที่จะทำอย่างนั้น... จากกระบวนการซึมผ่านเครื่องกรอง The Predator in the Pool (2010)
I got "filter" out of that.ผมเข้าใจเครื่องกรองนั่น The Predator in the Pool (2010)
Marilyn at the aquarium told us that they're missing a filter.แมริลินที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบอกพวกเราว่าเครื่องกรองหาย The Predator in the Pool (2010)
The mob can't go buy a filter?แก๊งมาเฟียซื้อเครื่องกรองไม่ได้? The Predator in the Pool (2010)
I get it: our victim witnesses a filter theft and gets killed for it.ผมเข้าใจ เหยื่อของเราเป็นพยานรู้เห็นการขโมยเครื่องกรอง และเลยถูกฆ่า The Predator in the Pool (2010)
Hit him with the filter, Booth.ตีเขาด้วยเครื่องกรอง บูธ The Predator in the Pool (2010)
If you hit a Russian mobster with an actual filter, he'd probably just impale you.ถ้าคุณตีอาชญากรรัสเซียด้วยเครื่องกรองจริงๆ เขาอาจจะเสียบคุณ The Predator in the Pool (2010)
Did you hire Ben Marcus to steal a filter from the giant tank?คุณได้จ้างเบน มาร์คัสให้ขโมยเครื่องกรอง จากแท้งค์ยักษ์หรือเปล่า? The Predator in the Pool (2010)
May I interest you in our final selections from the filter?ผมขอทำให้คุณสนใจในการคัดแยกครั้งสุดท้ายจากเครื่องกรอง? The Predator in the Pool (2010)
The filtration system is state-of-the-art.ระบบเครื่องกรองของเหลวไหลรั่วเข้ามา เป็นเทคโนโลยีชิ้นเลิศ Más (2010)
Our solvent filtered?เครื่องกรองสารละลายของเราล่ะ One Minute (2010)
I have a filter, it's a special ionized filter...ผมมีเครื่องกรองน้ำรุ่นพิเศษ... . Bad in Bed (2011)
Six months ago I was a Professor, and now I'm answering want ads for webzines and... and reusing coffee filters.และตอนนี้ผมกำลังตอบกลับโฆษณาต่างๆ ของเว็บซีนและ และเครื่องกรองกาแฟที่ใช้แล้ว The Remains of the 'A' (2012)
He gets, uh, hospital beds, laboratory equipment and a sophisticated air filtration system.เขาซื้อเตียงคนไข้ อุปกรณ์ห้องทดลอง และเครื่องกรองอากาศชั้นดี Pa Make Loa (2012)
Hey, while I'm at it I'll pick up that filter.ไว้จะกลับมาจัดการเครื่องกรองอากาศนั่นให้ Upstream Color (2013)
Blame it on your fancy water filters.โทษเครื่องกรองน้ำสุดวิเศษของนายสิ Bring It On (2013)
I wish. Desal has trouble filtering it out.เครื่องกรองน้ำคงมีปัญหาน่ะ World War Z (2013)
Okay, so go to my house, and in the backyard there's a key in the magnet box by the pool filter.โอเค ไปที่บ้านฉันนะ ที่สนามหลังบ้านมีกุญแจอยู่ ในกล่องแม่เหล็ก ที่เครื่องกรองน้ำในสระ Before We Go (2014)
! It's in the magnetized box, by the pool filter.มันอยู่ในกล่องแม่เหล็ก ตรงเครื่องกรองน้ำสระไง Before We Go (2014)
and given at the minimum depth of 2ft, the lilies and other aquatic plants were the ones filled out and all the way around and Vernon's going to help with the filter and the pump.และพืชน้ำอื่นรอบๆ เวอร์นอนจะช่วย เรื่องเครื่องกรองกับปั๊มน้ำ This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [ m ] ; passoire [ f ] ; tamis [ m ] ; chinois [ m ] ; étamine [ f ] ; chausse [ f ]
เครื่องกรองอากาศ[khreūang krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [ m ]
เครื่องกรองน้ำ[khreūang krøng nām] (n, exp) EN: water filter  FR: filtre à eau [ m ]
เครื่องกรองน้ำมัน[khreūang krøng nāmman] (n, exp) EN: oil filter  FR: filtre à huile [ m ]
เครื่องกรองทราย[khreūang krøng sāi] (n, exp) EN: sand filter
เครื่องกรองถ่าน[khreūang krøng thān] (n, exp) EN: carbon filter  FR: filtre à charbon [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
percolator(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. samovar
strainer(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. colander, filter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง, ที่กรอง, ที่ชง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง, อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก, กลอนประตู, ดาล, เครื่องกรอง, เครื่องร่อน
filter(n) การกรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง
strainer(n) เครื่องกรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
water purifierเครื่องกรองน้ำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top