Search result for

*คูปอง*

(63 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คูปอง, -คูปอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูปอง[N] coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูปองน. บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupon policyกรมธรรม์ชนิดคูปอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational vouchersคูปองการศึกษา [TU Subject Heading]
Coupon Systemระบบคูปอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is double coupon day, sorta like the oscars And the super bowl all rolled into one.เป็นวันที่ใช้คูปองส่วนลดได้สองเท่า เหมือนกับเอางานออสการ์มารวมกับการแข่งซุปเปอร์โบลว์ในวันเดียวกัน Bargaining (2009)
If I really succeed, will you give me a free coupon for 50 bowls of ramen?ถ้าทำได้,ฉันจะได้รับคูปองกินราเมนฟรี 50 ชามจริงๆนะ Episode #1.17 (2009)
- This is fun. - It sure is.คูปองนี่ดี Boom Crunch (2009)
Penny is clipping coupons.คุณต้องเลิกเรียน เพ็นนีตัดคูปอง Boom Crunch (2009)
You know, it's sad enough that my "sue's kids" are living in squalor and probably on food stamps.รู้มั้ย? มันเศร้าพอแล้วที่เด็กของฉัน ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยคูปองอาหาร Throwdown (2009)
A coupon?คูปองส่วนลด? Easy A (2010)
You can tell by the heartfelt apology on the back of a car wash coupon.คุณอาจจะบอกโดย การขอโทษที่มันออกจากใจ บนหลังคูปองใบนี้ Devil (2010)
My mom has coupons.แม่่ฉันมีคูปอง The Einstein Approximation (2010)
But I got a coupon. I'll even let you get what you want.แต่ผมมีคูปอง ผมจะให้คุณไปถ้าคุณต้องการ The Diaper Incident (2010)
Where are my coupons?ไหนคูปองแม่เนี่ย Errand Boy (2010)
But you can be my Coupon Captain.แต่ลูกใช้คูปองแม่ได้นะ Errand Boy (2010)
Here's a coupon... free side with any regular order.เอานี่คูปอง.. ฟรี สำหรับรายการอาหารธรรมดา Consumed (2010)
Susan. I would, but it's macaroni and coupon clipping night at my house.ฉันก็อยากนะ แต่มีมักกะโรนีกับคูปองที่ฉันต้องใช้คืนนี้น่ะ Let Me Entertain You (2010)
Even with all the coupons?รวมที่ใช้คูปองแล้วหรือ A Humiliating Business (2010)
The coupons she was collecting.นี่มันคูปองที่มิโฮสะสมไว้นี่ Episode #1.5 (2010)
She must have left something, anything behind.ที่เขาทิ้งไว้ก็มีแต่คูปองนี่ Episode #1.5 (2010)
Nine coupons are the only trace of her?ทิ้งไว้แค่คูปองเก้าใบ Episode #1.5 (2010)
Did Dae-woong use the coupons I left?แด วุงจะใช้คูปองกินไก่ไปหรือยังนะ? Episode #1.5 (2010)
You shouldn't be hunting for coupons in the garbage.เธอเอาคูปองจากถังขยะคนอื่นไม่ได้นะ Episode #1.4 (2010)
You fought a human for a coupon? Not bad. That's nothing compared to you.แย่งคูปองกับคนนี่นะ เธอเป็นอะไร Episode #1.4 (2010)
These coupons are all redeemable at the gift shop.คูปองนี่เอาไปแลกของที่ร้าน ของที่ระลึกได้ Tooth Fairy (2010)
- What's this? Coupons!- นี่อะไรน่ะ คูปองShrek Forever After (2010)
I'm not gonna ask you again, dude. I need those coupons mailed today.ฉันจะบอกกับแกอีกครั้งนะ ฉันต้องการให้แกส่งคูปองมาวันนี้ Bad Teacher (2011)
Hey, Bitch Tits, you send out those coupons?เฮ้ เจ้านมสาว ส่งคูปองแล้วหรือยัง Bad Teacher (2011)
I was not told about any coupons.ไม่มีใครบอกฉันเรื่องคูปอง Bad Teacher (2011)
Everybody gets two drink tickets to keep things from getting out of hand.ทุกคนจะได้รับ คูปองเครื่องดืม 2 ใบ จะได้พอควบคุมอยู่บ้าง Blame It on the Alcohol (2011)
And as a thank you, here are coupons for half-off frozen yogurt.แทนคำขอบคุณ นี่คือ คูปองลดครึ่งราคาโยเกิร์ต Blame It on the Alcohol (2011)
Well, again, I had a coupon.ฉันมีคูปองด้วยล่ะ Where Do I Belong? (2011)
I'm used to clipping coupons and buying in bulk.ฉันยังชินกับคูปองส่วนลด Moments in the Woods (2011)
I need the meal card for the patient in 243.ฉันต้องการคูปองอาหาร ให้คนไข้ในห้อง 243 Fall from Grace (2011)
Come on! it could be love!ฉันพนันด้วยคูปองนวดตัวว่าเธอจะนอนกับเขาไม่ได้ Little Black Dress (2011)
I was really afraidให้คูปองนวดตัวกับเธออีกสิ Little Black Dress (2011)
If you climb to the top of the rope you get a coupon for a free frozen yogurt.ถ้าเธอปีนถึงบนสุดของเชือก เธอจะได้คูปองกินฟรีโยเกริ์ต Hecking Order (2011)
Here are the news and meal tickets.นี่เป็นหนังสือพิมพ์กับคูปองอาหารค่ะ Protect the Boss (2011)
You told me to exchange for meal tickets.คุณบอกให้ฉันเปลี่ยนเป็นคูปองอาหาร ฉันก็เลย.. Protect the Boss (2011)
Not meal tickets, new notes. (Sounds alike in Korean).ฉันหมายถึงสมุดบันทึกใหม่ ไม่ใช่คูปองอาหาร (ออกเสียงเหมือนกัน) Protect the Boss (2011)
Why would I want 1 million Won worth of meal tickets?ทำไมฉันต้องใช้เงินล้านวอนเพื่อคูปองอาหารด้วย Protect the Boss (2011)
Like 1 million Won worth of meal tickets?เหมือนกับเรื่องคูปองอาหารล้านวอนนั่นน่ะเหรอ Protect the Boss (2011)
Are you sure there isn't a week during the summer that my coupon's valid?ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา ก่อนที่เขาหายไป คุณแน่ใจนะว่า นี่ไม่ใช่สัปดาห์ ช่วงฤดูร้อน ที่คูปองฉันใช้ได้ What We Have Is Worth the Pain (2012)
My boss liked the cards, so he gave them out as coupons.เจ้านายฉันชอบไพ่ เขาเลยใช้มันเป็นคูปอง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
It's a little weird-- using a tarot card as a coupon.มันค่อนข้างแปลกนะ ใช้ไพ่ทาโร่ท์เป็นคูปอง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Oh, silly me! This is a coupon for 20% off at bed bath beyond.นี่มันคูปองส่วนลด 20% ของ Bed Bath Beyond Digital Exploration of Interior Design (2012)
So, then, why would she be stuffing coupons into her bra?แล้วงั้นทำไมเธอยัดคูปองใส่ยกทรง? The Bump in the Road (2012)
We also found some coupons that were stuffed in her clothes.เรายังพบคูปอง ที่ซุกอยู่ในเสื้อผ้าของเธอ The Bump in the Road (2012)
Any idea why they would be there?พอจะทราบไหมครับว่าทำไม มันถึงไปอยู่ที่นั่น คูปองเหรอครับ? The Bump in the Road (2012)
Barb was an extreme couponer.บาร์บเป็นนักเก็บคูปองสุดขั้ว The Bump in the Road (2012)
Barb would head out with a pile of coupons.บาร์บจะออกไป กับคูปองเป็นกอง The Bump in the Road (2012)
They had some double-coupon thing going on.ที่นั่นมีแจกคูปองสองเท่า The Bump in the Road (2012)
In here at least once a week with her mounds of coupons, just clearing my shelves.เธอหอบคูปองมาซื้ออย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง ก็แค่เธอกวาดหมดเลย The Bump in the Road (2012)
Not to mention the extra eight cents per coupon they throw in for the store.ยังไม่นับคูปองละ 8 เซ็นต์ ที่ผู้ผลิตให้ทางร้าน ดังนั้น... . The Bump in the Road (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher   

English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs

English-Thai: Nontri Dictionary
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
商品券[しょうひんけん, shouhinken] (n) บัตรกำนัลสินค้า, คูปองแลกซื้อสินค้า, See also: S. ギフトカード,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国際返信切手券 [こくさいへんしんきってけん, kokusaihenshinkitteken] International คูปองตอบเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top