ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คูปอง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คูปอง-, *คูปอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูปอง[N] coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูปองน. บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational vouchersคูปองการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, that may take me a couple of tries, but I don't think that'd be a problem.เฮ้, อันที่จริงพวกคุณต้องมีคูปองด้วย, แต่ช่างมันเถอะ มันไม่ใช่ปัญหา. Hocus Pocus (1993)
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน Schindler's List (1993)
And with the coupon, the same purchases value 1000 miles?รวมกับคูปอง ในราคาเดียวกัน มีค่า 1000ไมล์? Punch-Drunk Love (2002)
I'm gonna collect puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles.ฉันจะสะสมพุดดิ้งและคูปอง ที่สามารถนำไปสะสม... ไมล์การบินได้ Punch-Drunk Love (2002)
With this special coupon, they'll up it to a thousand miles.ด้วยคูปองพิเศษนี้ จะเพิ่มเป็นพันไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
That's worth 500 miles. With the coupon, it's 1000 miles.มันก็จะได้ 500ไมล์ มีคูปอง จะได้ 1000ไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
Double coupons.พวกคูปองของแถม Eating Out (2004)
Ministry officials expect water coupon prices to rise.เจ้าหน้าที่จากกระทรวงคาดว่า ราคาคูปองน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น V for Vendetta (2005)
So what's the difference if you forgot the coupon?ลืมคูปองแล้วเป็นไรหรือ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
There's no way I'm letting you pay full price when there's a two-for-one coupon sitting on the counter.ฉันไม่ยอมให้เธอจ่ายเต็มราคาหรอก เมื่อฉันมีคูปอง ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อยู่บนเคาเตอร์ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Look, I know you're hurting.แค่คูปอง 20 ใบน่ะหรอ Chapter Five 'Hiros' (2006)
- A free pass to a health spa.นี่เป็นคูปองทำสปาฟรีครับ Eiga: Kurosagi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher   

English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs

English-Thai: Nontri Dictionary
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top